Rok 2016/2017

 

      W dniu 20 października 23 członków naszego UTW uczestniczyło w wycieczce do Doliny Prądnika i Sąspówki. Pierwszym punktem naszej podróży była Jaskinia Wierzchowska. W skałach okalających dolinę jest wiele jaskiń, które powstawały przez wypłukiwanie warstw wapienia. Z   powodu bogactwa flory i fauny oraz ciekawych stanowisk geologicznych okresu jurajskiego został utworzony Ojcowski Park Narodowy. Jest najmniejszym parkiem w Polsce.

   ‹ Jaskinia Wierzchowska ma najdłuższą trasę turystyczną ze wszystkich jaskiń w Polsce - ok. 700 m. Jako jedna z pierwszych jaskiń w Europie została przystosowana do obsługi ruchu turystycznego.  Prowadzi  przez nią bezpieczna i profesjonalnie oświetlona trasa, która wiedzie krętym Przesmykiem Długim poprzez Salę z Kotłami i Hotelik do największej komory jaskiniowej -Sali Balowej i dalej do Sali Człowieka Pierwotnego. Zwiedzając można podziwiać tworzącą się miejscami szatę naciekową, czyli formy krasowe, a wśród nich hibernujące nietoperze. Są to głównie niewielkie podkowce małe. Z ciemnego kąta może też wyleźć pająk meta menardi czyli sieciarz jaskiniowy, jadowity- jego ukąszenie porównywalne jest z ukąszeniem szerszenia. Jaskinię można zwiedzać tylko z wykwalifikowanym przewodnikiem. Ma status pomnika przyrody na terenie Jurajskiego Parku Krajobrazowego "Dolinki Podkrakowskie".›/Wikipedia/

  Znalezione obrazy dla zapytania jaskinia wierzchowska      Znalezione obrazy dla zapytania jaskinia wierzchowska        Znalezione obrazy dla zapytania jaskinia wierzchowska    Znalezione obrazy dla zapytania jaskinia wierzchowska                                

      Następnym etapem wycieczki było odwiedzenie Muzeum w Ojcowie, w którym na wystawie multimedialnej mogliśmy poznać florę i faunę Ojcowskiego Parku Narodowego. Pod opieką przewodnika odbyliśmy spacer do Bramy Krakowskiej, podziwiliśmy pięknie wybarwione lasy liściaste, w których przeważają buki, klony i jawory. Piękne wrażenia trochę nam psuła deszczowa pogoda, ale nie ona była najważniejsza, tylko miejsca, które mogliśmy zobaczyć.

      Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie zamku w Pieskowej Skale, który dostępny jest od kilku miesięcy po wieloletnim remoncie. Zamek jest oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Ma piękną kolekcję mebli, obrazów i przedmiotów użytkowych. Nie mogliśmy jednak poznać jej szczegółowo, gdyż byliśmy ponaglani przez obsługę. Przedstawię zatem pokrótce historię zamku.

      Pierwsza wzmianka o założeniu grodu na skale pochodzi z 1315r. Był założony przez Henryka Brodatego. W 1377 roku król Ludwik Węgierski nadał zamek Piotrowi Szafrańcowi i ten ród był właścicielem aż do 1609r. Przez Szafrańców zamek był rozbudowywany i urządzany w stylu renesansowym. Kolejnym właścicielem był ród Zebrzydowskich i uczynił z niego twierdzę. Najazdy szwedzkie spustoszyły zamek, nie oszczędzały go też pożary. W II połowie XVIII wieku przejął go starosta krakowski H. Wielopolski, przebudował  i zgromadził zbiór cennych dzieł sztuki. Zamek miał ok. 100 pokoi i był odwiedzany nawet przez królów: Augusta III Sasa i Stanisława Augusta Poniatowskiego. W XIX w. był w rękach rodziny Mieroszewskich. Często nawiedzały go pożary i budowla podupadła. Podczas II wojny światowej był przez pewien czas schroniskiem dla osieroconych dzieci z Zamojszczyzny i Wołynia. Po wojnie stopniowo został odrestaurowany, ale dopiero w 1970 roku otwarto muzeum. Obecnie po kilkuletniej przerwie znowu jest odwiedzany przez turystów polskich i zagranicznych.

      Z Pieskowej Skały szczęśliwie i bez przygód wróciliśmy do Dobczyc. Mimo niesprzyjającej pogody mogliśmy zobaczyć ciekawe miejsca położone tak niedaleko.

                                                                                                                                                                                               Anna Płachta

 

 

 

     Napisali o nas:https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/14671175_579187252265185_2881305918770786152_n.jpg?oh=537c0155c7f47396fa8c68a358eb65de&oe=58A13B81   Dobczycki Portal Informacyjny:

        To już czwarty rok spotkań słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Dobczycach.

Podczas dzisiejszej uroczystości prezes dobczyckiego UTW pani Stanisława Błaut oraz przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podpisali porozumienie dotyczące współpracy. Uniwersytet Rolniczy będzie przez najbliższy rok patronem naukowym dobczyckiego UTW.

     Wykład inauguracyjny na temat historii i roli organizacji zrzeszających seniorów wygłosiła prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce pani Wiesława Borczyk.

      Aktualnie w naszym kraju działa 613 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w samej Małopolsce jest ich 57.

   Pierwszy UTW powstał w 1975 r. przy Uniwersytecie Warszawskim z inicjatywy pani Haliny Schwartz, jako trzecia tego typu inicjatywa w Europie.

    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje w przyszłym roku uruchomić pilotażowy program dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i przeznaczyć 4 mln zł na wsparcie ich działalności.

    W uroczystej inauguracji wzięło udział niemal 50 słuchaczy oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (UR), prorektor uczelni ds. dydaktycznych i studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech, dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR mgr inż Michał Szanduła, a także burmistrz Dobczyc Paweł Machnicki i wicestarosta powiatu myślenickiego Tomasz Suś.

                Oprawę artystyczną dzisiejszej uroczystości zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach pod okiem pani dyrektor Moniki Gubały oraz Magdaleny Irzyk.

Fot. Karolina Machnicka  

 

          Dziennik Polski:                                                                 

        Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach zainaugurował kolejny rok akademicki. W Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym odbyła się uroczystość oraz wykład mecenas Wiesławy Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu. Podpisano też porozumienie o współpracy z krakowskim Uniwersytetem Rolniczym. - Liczymy, że dzięki temu uzyskamy szansę na wykłady dotyczące nauk przyrodniczych, ogrodnictwa, leśnictwa - mówi Stanisława Błaut, prezes Stowarzyszenia UTW. Z koncertem wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej . W programie zajęć przewidziano lekcje j. angielskiego, kurs tańca, gimnastykę. wykłady o problemach współczesnych miast, dialogu Kościoła ze światem itp.- Ważna jest różnorodność, bo wśród naszych studentów są i ekonomiści, i nauczyciele i pielęgniarki. Każdy czym innym się interesuje - dodaje prezes Błaut.
 
Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/kazdy-studentsenior-interesuje-sie-czym-innym,10728976/

W UTW trwają zapisy   

                                                                                                                                  W UTW trwają zapisy (© fot. Tomasz Kolowca

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/kazdy-studentsenior-interesuje-sie-czym-innym,10728976/

Serwis Informacyjny Gminy Dobczyce:

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W DOBCZYCACH

inaguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Dobczycach      Pełni entuzjazmu i zapału do pracy, rozpoczęli 11.10.2016 r. rok akademicki, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach. Podczas tej, czwartej już w historii dobczyckiego uniwersytetu inauguracji, podpisane zostało porozumienie pomiędzy prezesem dobczyckiego UTW Stanisławą Błaut, a przedstawicielami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. To właśnie ta uczelnia objęła patronatem naukowym działania dobczyckiego uniwersytetu.

     Uroczystość zgromadziła licznych słuchaczy oraz gości, wśród których znaleźli się wspomniani już przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego, prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UR prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech oraz dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego mgr inż. Michał Szanduła. Na uroczystości obecny był również burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki oraz v-ce starosta myślenicki Tomasz Suś.

    Burmistrz wyraził swoje poparcie dla rozwoju stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach, jego istotnej roli w tworzeniu lokalnej społeczności oraz nadziei na współpracę z samorządem.

     Wykład inauguracyjny dla zgromadzonych wygłosiła prezes Federacji UTW Wiesława Borczyk, która przybliżyła historię i rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. W jej słowach zawarta była również motywacja i poparcie dla działania takich organizacji.

    Dobczycki Uniwersytet Trzeciego wieku jest jednym z 613 istniejących w naszym kraju. Zrzesza osoby, które po zakończeniu pracy zawodowej wciąż pragną doskonalić swoje umiejętności, pogłębiać widzę, a także współtworzyć lokalną społeczność, niejednokrotnie dzieląc się z nią swoim doświadczeniem.

    Na zakończenie uroczystości muzyczne życzenia dla słuchaczy przesłali również nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach. Poprzez muzykę życzyli oni zgromadzonym zdrowia, energii i radości.

Galeria: 

Rozpoczęcie roku akademickiego UTW w DobczycachRozpoczęcie roku akademickiego UTW w DobczycachRozpoczęcie roku akademickiego UTW w DobczycachRozpoczęcie roku akademickiego UTW w DobczycachRozpoczęcie roku akademickiego UTW w Dobczycach   
                                                                                                                                                                                             Zebrała: Stanisława Błaut 

       Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbyła się u nas 11 października 2016 roku. Na uroczystości stawili się licznie słuchacze, przybyli zaproszeni goście. Zawsze możemy liczyć na obecność Burmistrza Gminy i Miasta p. Pawła Machnickiego oraz wicestarostę Powiatu Myślenickiego p. Tomasza Susia, którzy są wypróbowanymi sprzymierzeńcami naszych działań.

        Wykład inaugurujący nowy rok akademicki wygłosiła mec. Wiesława Borczyk -prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu. Pani Prezes przedstawiła krótko 40 letnią historię powstania pierwszych UTW w Polsce (obchodzoną uroczyście w ubiegłym roku),podkreśliła rolę współcześnie działających UTW, które rozwijają ideę kształcenia się przez  całe życie. Pani Mecenas w sposób niezwykle sugestywny pokazała, że jest to najlepsze miejsce dla wszystkich bardzo dorosłych osób, które pozwala zrozumieć reguły  współczesnego świata, przeciwdziała izolacji i wykluczeniu społecznemu. Pani Prezes wspomniała o organizowanym przez siebie corocznym Forum III wieku w Krynicy –Zdroju i Nowym Sączu, które służy nie tylko wymianie poglądów między liderami UTW, ale wypracowuje stanowiska grup seniorów w wielu żywotnych dla nich sprawach. Otrzymaliśmy piękne wydanie publikacji na 10 lat Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Uniwersytet ludzi niezwykłych” będącej swoistym przewodnikiem jak może działać UTW.

       Ważnym punktem uroczystości było podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy naszym UTW a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Akt podpisania zakończył starania zainicjowane przez obecną sekretarz zarządu p. Annę Płachtę. Mamy nadzieję, że zaowocuje to ciekawymi wykładami z dziedziny nauk przyrodniczych, co potwierdził w swoim wystąpieniu dr hab. Inż. Sylwester Tabor prof. UR  Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz prof. dr hab. Inż. Kazimierz Wiech kierownik UTW przy Uniwersytecie Rolniczym.

       Szczególnie serdecznie i ciepło zwróciła się prezes Stanisława Błaut do nowych słuchaczy. Tu każdy może znaleźć coś dla siebie-powiedziała. Mamy w planach wykłady z architektury, teologii, socjologii. Dowiemy się co to jest słynna „Droga 66”,ale także jak wygląda nasza zapora wodna od „środka” jak również   o działaniach Polskiej Akcji Humanitarnej. Będą prowadzone zajęcia ruchowe, taneczne, nauki języków obcych, obsługa komputera, plastyka.

      Miłym akcentem były  piękne muzyczne życzenia przekazane przez Dyrektor Monikę Gubałę, nauczycieli i  uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia z Dobczyc. Starannie wybrane i pięknie wykonane utwory  solistów i chóru sprawiły wiele radości, dostarczyły  miłych wrażeń i dodały nam  nowej energii. Na zakończenie uroczystości  uczestnicy spotkania, zaproszeni goście i dzieci integrowali się w miłej atmosferze przy kawie i ciasteczkach.

                                                                                                                                                                                                                              Stanisława Błaut

 

 

 

 

     W dniach 7-9 września miałam okazję uczestniczyć z ramienia UTW w Forum III Wieku, które było niewielka cząstką Forum Ekonomicznego odbywającego się corocznie w Krynicy. Na nasze Forum zaproszeni byli przedstawiciele UTW z całej Polski, a także z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Austrii.

    W debacie pt. "Czy SREBRNA GOSPODARKA może stanowić szansę rozwoju społecznego i ekonomicznego region" wzięli udział posłowie, przedstawiciele rządu i samorządu wojewódzkiego, a także prezesi organizacji seniorów i instytucji państwowych, takich jak NBP czy TAURON. Byli też znaczący goście  zagraniczni ze Szwecji i Francji - przedstawiciele federacji organizacji UTW w swoich krajach. Podczas dyskusji powstał ranking spraw ważnych dla osób starszych:

1. poczucie bezpieczeństwa związane z dostępem do usług medycznych i opiekuńczych

2. kontakty z osobami  w podobnym wieku jak i ludźmi młodymi, w tym z dziećmi i młodzieżą

3. produkty i usługi dostosowane do wieku: sprzęt domowy, wyroby elektroniczne i usługi turystyczne (szanse dla sektorów gospodarczych i usługowych)

4. partycypacja w życiu społecznym: tworzenie Rad Seniorów przy Radach Gminy z głosem doradczym, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

5. kluby i centra seniora, gdzie mogliby spotykać się ze sobą, rozwijać swoje zainteresowania, aktywność umysłową i ruchową.

    Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to jest  lepsza niż na Ukrainie, Litwie i Białorusi, ale na tle krajów UE zwłaszcza zachodnich, wygląda ona słabo.

   Jednak Małopolska jako region wyróżnia się w naszym kraju działaniami na rzecz osób starszych. Przoduje tu Kraków, gdzie powstało już 16 centrów dziennego pobytu dla seniorów (docelowo ma być 52). Idea jest taka, aby w każdej gminie takie miejsce powstało.  Dla osób w podeszłym wieku, samotnych, z ograniczoną mobilnością, byłoby szansą na kontakt z innymi ludźmi, co jest przecież niezbędne do zadowolenia i komfortu życia. Również wolontariat osób starszych nie napawa optymizmem. Brak zachęty, ignorancja, uważanie starszych za osoby nieprzydatne nie sprzyjają zaangażowaniu ich w działania na rzecz innych.

    Zadaniem naszym - członków UTW w Dobczycach jest nie tylko uczestniczenie w proponowanych zajęciach, ale też propagowanie ich wśród osób, którym brak odwagi na wyjście z domu. Być może nie wiedzą, że mogą spędzić czas wśród życzliwych, otwartych ludzi w podobnym wieku i dowiedzieć się czegoś nowego.

    Czas, który spędziłam wśród nieznanych mi wcześniej ludzi, był dla mnie ciekawy i pouczający. Mogłam wymieniać się doświadczeniem z naszej działalności z innymi osobami i dowiedzieć się czegoś nowego. Napawało mnie dumą stwierdzenie marszałka Sowy, że członkowie UTW są elitą w społeczeństwie, jednak nadal za mało docenianą i słabo wykorzystywaną dla rozwoju społecznego. Wiele rzeczy jest do zrobienia po stronie władzy, ale nasza aktywność może być także mobilizująca dla niej.

                                                                                                                                                                                                                Anna Płachta