Ze smutkiem i żalem zawiadamiam, że zmarła nasza koleżanka Anna Bugaj 

członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia UTW w Dobczycach.

      Pogrzeb odbędzie się w Dziekanowicach jutro tj. 8 września 2017 roku.

 Msza św. odprawiona zostanie o godz. 1600(różaniec o 1530) po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

        Na życzenie rodziny składamy ofiary na Msze Gregoriańskie, które zostaną odprawione w Klasztorze Księży Sercanów w Stadnikach (za zwyczajowo zamawiane msze indywidualne)oraz datki na hospicjum(zamiast kwiatów).

        Pożegnamy Ją obecnością i modlitwą a zapamiętamy jako osobę niezwykle serdeczną, uczynną i koleżeńską - chociaż trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z Nami, ale przecież


"Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią im się płaci"

                                    W. Szymborska 

 

                                                                                                                                                                                                                   S. Błaut