ZARZĄD

  1. Prezes Stowarzyszenia UTW - Wanda Balcerzak-Żółtowska
  2. Sekretarz - Janina Lichoń
  3. Skarbnik - Teresa Michałowska

HISTORIA POWSTANIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Idea kształcenia ustawicznego ludzi starszych rozwinęła się na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Pierwsza placówka nazwana Uniwersytetem Trzeciego Wieku powstała we Francji przy Uniwersytecie w Tuluzie. W Polsce w tym czasie otwarto UTW w Warszawie, a w 1976 powstały kolejne placówki we Wrocławiu, Opolu, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku. W chwili obecnej uniwersytety te działają także w małych miejscowościach - tam gdzie aktywność społeczna jest bardziej rozwinięta. Seniorzy stanowią prawie 13% ogółu społeczeństwa i do nich właśnie jest kierowana propozycja aktualizowania swojej wiedzy, aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i nadążać za zmieniającą się rzeczywistością.

Aktualnie w Polsce działa około 250 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ich zajęciach uczestniczy prawie 100 tys. słuchaczy, głównie emerytów, rencistów, bez względu na wykształcenie. Uniwersytety prowadzą różne formy kształcenia ustawicznego. Organizowane są wykłady z udziałem profesorów akademickich, a także specjalistów z różnych dziedzin - np. prawników, lekarzy, psychologów, artystów oraz ciekawych" osobistości. Oprócz wykładów słuchacze mogą korzystać z zajęć w grupach zainteresowań np. sekcje malarskie, plastyczne, turystyczne, językowe, kultury fizycznej i in.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W DOBCZYCACH

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach utworzony został jako odrębne Stowarzyszenie. Zaczęliśmy się organizować w lipcu 2013 roku, kiedy to odbyło się zebranie zainteresowanych osób i powstał komitet założycielski w składzie: Stanisława Błaut, Janina Dulska i Teresa Szczepkowska, który potem przekształcił się w zarząd Stowarzyszenia.

Po wielomiesięcznych staraniach członków komitetu założycielskiego, ?Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku? zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ?Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.10.2013 r. Gdy ścieżka prawno - urzędnicza dobiegła końca rozpoczęliśmy swoją działalność Uroczystą Inauguracją w dniu 27 listopada 2013 r.
Drzwi naszego uniwersytetu są otwarte dla wszystkich seniorów, którzy pragną ciekawie spędzać wolny czas, poszerzać swoje horyzonty, nabywać nowe umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę, na co nigdy nie jest za późno.

S. Błaut