Szanowni Członkowie SUTW,

Uczestnicy wyjazdu do Wysowej w terminie 20-21 września 2024r.

w ramach projektu "Wiek seniora, a wigor juniora "

"Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego"

 

Poniżej przedstawiam program wyjazdu.

 

WBŻ

 

 

20 września 2024r. Piątek

 

09:00 wyjazd z ul. Witosa w Dobczycach

11:00 przyjazd do Wysowej

11:15 spacer z kijami połączony z warsztatami świadomego oddychania

13:00 zakwaterowanie

13:30 obiad

15:00 strefa SPA/ połączona z warsztatami relaksacyjnymi, emisji głosu, zaburzenia snu i świadomym oddychaniem

18:30 kolacja (poczęstunek/ grill)

20:00 terapeutyczne zajęcia taneczne

21:30 Kawiarnia – sprawdzamy czego nauczyliśmy się na zajęciach tanecznych
21 września 2024r.  Sobota

 

07:00 poranny rozruch

08:00-9:00 śniadanie

10:00 gimnastyka połączona z warsztatami relaksacyjnymi, emisji głosu, zaburzenia snu, i świadomym oddychaniem

12:00 wykwaterowanie

13:30 obiad

14:30 spacer z kijami połączony z warsztatami świadomego oddychania

16:30 wyjazd do Dobczyc

 

ok. 18:30 przyjazd do Dobczyc

 

ZAPROSZENIE

 

Organizatorzy tegorocznej Spartakiady Seniorów w Wieliczce

zapraszają

w dniu 15 czerwca br. o godz. 10 do Solnego Miasta 

(obiekt w którym jest basen). 

 

Członków naszego SUTW gorąco zachęcam do wzięcia udziału w rywalizacji.

 

                                                                                  Wanda Balcerzak-Żółtowska

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach

uprzejmie informuję, że coroczne Zebranie Ogólne Członków SUTW

odbędzie się 4 czerwca 2024r. o godz. 17:00 

w Sali Konferencyjnej RCOS-u na I. piętrze 

                                                                   Wanda Balcerzak-Żółtowska

 

Porządek Zebrania - Propozycja

1. Otwarcie Zebrania Ogólnego Członków SUTW

2. Wybór w trybie jawnym  Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Powołanie komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej

5. Stwierdzenie prawidłowości Zebrania Ogólnego i jego zdolności podejmowania uchwał 

6. Odczytanie i zatwierdzenie Protokołu z poprzedniego Zebrania

7. Przedstawienie sprawozdania za rok 2023r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów za rok 2023.

9. Podjęcie uchwał:

   9.1 Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2023

   9.2 Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

   9.3 Udzielenie absolutorium Zarządowi SUTW za rok 2023

   9.4 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023

   9.5 Przeniesienie środków finansowych na fundusz statutowy

10. Krótkie podsumowanie działalności za 2023-2024

11. Dyskusja nad sprawozdaniami 

12. Wnioski dotyczące dotychczasowej i dalszej dzielności

13. Dyskusja nad propozycjami dotyczącymi dalszej działalności

14. Wolne wnioski

15. Zakończenie zebrania

 

 

Informuję,

że wznawiamy zajęcia z nordic walking od dnia 17 maja 2024r.

Spotykamy się na "błoniach" za RCOS-em o godz. 17:00

Do zobaczenia

                                                       WBŻ

Uprzejmie przypominam,

że w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 6:00 rano z ul. Witosa

wyjeżdża  autokar z uczestnikami dwudniowej wycieczki do Łodzi. 

                                                         

                                                                                   WBŻ