Przypominam,o jutrzejszym Zebraniu Ogólnym Sprawozdawczym za 2016 rok. 

W tym samym terminie odbędzie się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2016/2017.

Zapraszam wszystkich serdecznie na godz. 1700 do sali konferencyjnej  w budynku RCOS

                                                                                                                                                                                          S. Błaut

 
 

 

IV Senioralia 2-3 czerwca 2017 r.

Wszyscy słuchacze  małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zostali zaproszeni  do udziału w czwartej edycji Senioraliów, które jak w latach ubiegłych towarzyszą III Kongresowi „Srebrna Małopolska”, organizowanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 2 i 3 czerwca (piątek i sobota) w Krakowie odbędą się liczne spotkania i darmowe imprezy adresowane do wszystkich seniorów. Program imprezy poniżej.

IV Senioralia 2-3 czerwca 2017 r.
Fot. Kraków Dla Seniora

 PDF  PROGRAM DO POBRANIA

 PDF  KARTA UCZESTNIKA

                                                                                                                                S. Błaut

 

 

Informuję, że wyjazd na wycieczkę do Goczałkowic i Pszczyny

planowany jest zgodnie z zapowiedzią na 30 maja 2017 o godz. 700 z placu przy ul. W. Witosa.

Powrót do Dobczyc ok. godz 1900.

                                                                                               S. Błaut

 

      Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach

zwołuje Zebranie Ogólne Sprawozdawcze za 2016 rok

na dzień 6 czerwca 2017 r. godz.17.00 do sali konferencyjnej RCOS.

W porządku obrad przewiduje się obok procedury sprawozdawczej

 podsumowanie roku akademickiego 2016/2017,

rozdanie dyplomów oraz poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na niezawodne przybycie.

                                                                                                                                                                                                                              S. Błaut, A.Płachta, T.Szczepkowska

                                          Proponowany porządek Zebrania:

                                                                cz. I.    

 1.Otwarcie Zebrania Ogólnego, powitanie zaproszonych gości i przyjęcie porządku obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3.Powołanie Komisji skrutacyjno - wnioskowej. 

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przedstawienie przez prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego i finansowego.

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów za rok 2016.

7.Dyskusja.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

                                              - udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

                                              - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

                                               - przeksięgowania  wyniku finansowego za rok 2016 na fundusz statutowy.  

 10.Wolne wnioski.

 11.Przyjęcie wniosków i ewentualnych uchwał.

                                                    cz. II.

 1.Podsumowanie działań w roku akademickim 2016/2017.

 2.Rozdanie dyplomów.

 3.Spotkanie integracyjne przy kawie,herbacie,ciastku.

                                                               

                                                  W najbliższy wtorek - 23 maja mamy okazję wysłuchać wykładu

                                                   Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego pt.

            "Sytuacja i perspektywy gminy na podstawie sprawozdania za 2016 rok"

Dotychczasowe tematy spotkań obejmowały różne dziedziny wiedzy, ale orientacja

w najbliższych zamierzeniach władz miejskich pomoże zrozumieć i zaakceptować ich realizację.

Lubimy wiedzieć więcej, zapoznajmy się zatem z najbliższą przyszłością naszego miasteczka.

                                                  Zapraszam serdecznie jak zwykle o 1700  do sali konferencyjnej RCOS.

                                                                                                                                                                               S. Błaut