Uprzejmie informuję, że w dniu 12 października br. pojedziemy na jednodniową wycieczkę w Kieleckie...

Już dzisiaj zarezerwuj ten termin!

Szczegóły wkrótce :-))

WBŻ

Szanowni!

Otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w marszu po zdrowie z kijkami na 3 różnych trasach ( 6 km, 3,5 km, 1,5 km) w dniu 30 września br. w Bochni.
Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt ze mną, którym przekażę szczegóły imprezy oraz przygotuję listę zgłoszeniową i prześlę organizatorom w Bochni.
Impreza potrwa jest od godz.9:30 do godz. 16:00. W trakcie imprezy przewidziany jest posiłek regeneracyjny. Dojazd i powrót  na własny koszt.
Pozdrawiam,
WBŻ

Witam!

Organizujemy jednodniową wycieczkę do Krakowa w dniu 27 września.
Program wycieczki:
1.Wyjazd godz.10 z ul. Witosa
2. Uczestnictwo w obchodach jubileuszu założenia państwa podziemnego na pl. Matejki pod Pomnikiem Bitwy pod Grunwaldem godz. 11.
3. Uczestnictwo w spotkaniu z Wojewodą w Urzędzie  Województwa Małopolskiego połączone z dyskusją, którą Uczestnicy sami wygenerują, przy kawie i herbacie od godz.12:30 do godz. 13:45
4. Przejście z ul. Basztowej z Urzędu Województwa Małopolskiego na Wzgórze Wawelskie. Przewidziane jest zwiedzanie Komnat i Skarbca; zwiedzanie rozpoczyna się o godz. 14:30, i potrwa dwie godziny.
5. Odjazd z ul. Bernardyńskiej do Dobczyc o godz. 16:45
 
Transport z Dobczyc do Krakowa i z powrotem jest sponsorowany przez UMiG Dobczyce
Bilety występu na Wawel + ubezpieczenie 68 zł.
 
Wycieczkę koordynuje kol. Renata Chitry.. 
 
Zgłoszenia na wycieczkę proszę deklarować do kol. Renaty (nr tel. 667499005) do dnia 22 września. Zapis na wycieczkę jest jednoznaczny ze zobowiązaniem uiszczenia wpłaty 68 zł w autobusie.
Uwaga: Ilość miejsc ograniczona do 19 osób, ze względu na dostępność miejsc w autobusie.
 
Pozdrawiam
WBŻ

Protokół z zebrania Zarządu i współpracujących z Zarządem słuchaczy SUTW w Dobczycach

odbytego 18. lipca 2023 r. pod przewodnictwem prezes Wandy Balcerzak – Żółtowskiej.

 

Porządek zebrania:

- przedstawienie realizacji zakończenia programu „Ojczyzny małe też są wspaniałe – poznaj małopolskie wsie.”

- omówienie realizacji projektu dotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa  Małopolskiego  „Wiek seniora, a wigor juniora”, podtytuł :Sprawny i świadomy Senior

- wybór koordynatorów poszczególnych zadań realizowanych w ramach tego  projektu.

Pani Prezes poinformowała, że projekt „Ojczyzny małe…”, na który otrzymaliśmy 6.500 zł zostanie zakończony wystawą fotografii w formie widokówek wykonanych przez słuchaczy UTW Dobczyce w ramach warsztatów prowadzonych przez pana Leszka Kulę.

Wystawa będzie miała miejsce w dniach 02 – 18 września 2023 roku w holu RCOS-u. Koordynatorem wystawy jest koleżanka Teresa Pytlak.

Spotkanie słuchaczy i zaproszonych gości połączone z prezentacją widokówek i poczęstunkiem odbędzie się w Lenartówce 2 września.

Z kolei pani Prezes przedstawiła założenia projektu Sprawny i świadomy Senior; dotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa  Małopolskiego, który został zatwierdzony i na który otrzymaliśmy 31.800 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia:

- nordick walking - 1 raz w tyg.

- gimnastyka - 2 razy w tyg.

- cykl wykładów i warsztatów dotyczących zdrowia 5 w tym roku i 12 w następnym,

- wyjazdy w plener połączone z treningiem świadomego oddychania.

Realizacja programu - do końca roku 2024.

W ostatniej części zebrania zostali powołani koordynatorzy poszczególnych zadań:

- nordic walking- Anna Płachta,

- promocja - Stanisław Szelowski,

- wykłady - Zofia Choróbska,

- organizacja wyjazdów - Józefa Żuławińska i Renata Chitry,

- rekrutacja na zajęcia - Teresa Szczepkowska,

- gimnastyka - Anna Różycka, Barbara Niewitała,

- kronika - Ewa Kozłowska, Barbara Simon.

Na tym zebranie zakończono.

W zebraniu wzięło udział 14 osób. Lista w załączeniu.

 

Protokołowała Ewa Kozłowska.

Porządek Zebrania Sprawozdawczego za rok 2022

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach

 

Termin: 6 czerwca 2023r. o godz. 17:00

Miejsce : Sala Konferencyjna RCOS-U , ul. Szkolna 42, Dobczyce

 

1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego i powitanie zaproszonych gości

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Sprawozdanie z działalności - merytoryczne i finansowe Zarząd i Księgowość  

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów za rok 2022

7. Dyskusja

8 Wolne wnioski

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

    9.1  zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2022

    9.2  zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów za rok 2022

    9.3 udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia UTW za rok 2022

    9.4 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022

    9.5 przeniesienie środków finansowych na fundusz statutowy

10. Przyjęcie wniosków i uchwał

11. Zakończenie Zebrania Sprawozdawczego

                                                                                                Wanda Balcerzak-Żółtowska