Zapraszamy do udziału w warsztatach komputerowych/obróbka zdjęć/-środy godz. 1700  gimnazjum -  sala informatyki

oraz dziennikarskich/praca nad tekstem/- czwartek 24 maja godz. 1600 gimnazjum - sala j. pol.

Zadania realizowane są w ramach projektu "Aktywni seniorzy na szlakach turystycznych powiatu myślenickiego"

                                                       przy wsparciu finansowym  Powiatu Myślenickiego.

                                                                                                                                                                                                   S. Błaut, A. Płachta

 

Zapraszam słuchaczy na ostatni w tym roku akademickim wykład.

Spotka się z nami 22 maja o godz. 1700 mgr Małgorzata Piskorska, która zawodowo zajmuje się promocją zdrowia

i  wpływem żywienia na zdrowie.

Dla nas przygotowała wykład pt."Rola właściwej diety w wieku b. dojrzałym".

 

Podczas spotkania będzie możliwość wpisania się na listę chętnych na wyjazd do Teatru Ludowego/Scena Pod Ratuszem/

Spektakl "Sarenki"reż. Tomas Svoboda w dniu 10 czerwca godz.1900 z dopłatą 20 zł.                                               

Wykład i wyjazd do teatru został dofinansowany ze środków Gminy Dobczyce w ramach projektu"Warto wiedzieć".

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                             Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach

zwołuje Zebranie Ogólne Sprawozdawcze za 2017rok

na dzień 5 czerwca 2017 r. godz.1700 do sali konferencyjnej RCOS.

W porządku obrad przewiduje się obok części sprawozdawczej

 podsumowanie roku akademickiego 2017/2018,

rozdanie dyplomów oraz poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na niezawodne przybycie.

                                                                                                                                                                                                                              S. Błaut, A.Płachta, T.Szczepkowska

                                          Proponowany porządek Zebrania:

                                                                cz. I.    

 1.Otwarcie Zebrania Ogólnego, powitanie zaproszonych gości i przyjęcie porządku obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3.Powołanie Komisji skrutacyjno - wnioskowej. 

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przedstawienie przez prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego i finansowego.

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów za rok 2017.

7.Dyskusja.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

                                              - udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

                                              - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

                                      

 9.Wolne wnioski.

10.Przyjęcie wniosków i ewentualnych uchwał.

                                                    cz. II.

 1.Podsumowanie  roku akademickiego 2017/2018.

 2.Rozdanie dyplomów.

 3.Spotkanie integracyjne przy kawie,herbacie,ciastku.

 

  

 Chętnych na zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem 15 maja 2018 informuję, że

wyjazd z Dobczyc (we własnym zakresie)planowany jest o godz. 930  z osiedla.

Podczas spaceru zapoznamy się z historią zabytkowych kamienic ul. Floriańskiej i Rynku Głównego.

Zbiórka w Krakowie przy Barbakanie o 1100.

Zapraszam wszystkich chętnych, a  szczególnie osoby, które zadeklarowały wyjazd.

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S. Błaut

     

     Informuję, że we wtorek 8 maja nie odbędzie się planowany wykład

z powodu wyjazdu licznej grupy chętnych słuchaczy i zaproszonych seniorów do Myślenic/godz. 1000/

Jest to jedno z zadań realizowanego projektu"Aktywni seniorzy na turystycznych szlakach powiatu myślenickiego".

 

     Następnym zadaniem jest pokazanie pasma górskiego-Lubomir.

Na jego stoku/podejście z kijkami nordic-walking/

znajduje się Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza.

Skorzystamy tu z fachowego wykładu w sobotę 12 maja.

Wyjazd z Dobczyc o godz.1000 z placu przy ul. Witosa.

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Myślenickiego.

Zapraszam wszystkich chętnych!

 

W razie deszczu wyjazd odwołany.

                                                                                                                                                                                    S. Błaut

 

Zapraszamy słuchaczy do udziału w dodatkowych zajęciach w ramach projektu „Aktywni seniorzy na szlakach turystycznych powiatu myślenickiego”realizowanego przy wsparciu finasowym Powiatu Myślenickiego.

 

Projekt rozpoczynamy wykładem „Rola aktywności fizycznej w utrzymaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom”

przeprowadzonym przez mgr Halinę Dragosz w dniu 7 maja o godz. 1800 na holu gimnazjum/RCOS/.

 

We wtorek 8 maja zapraszamy do Myślenic. Planowany jest wyjazd wyciągiem krzesełkowym  na górę Chełm, wejście na wieżę widokową

oraz zwiedzanie Myślenic z przewodnikiem. Wyjazd z Dobczyc o godz. 1000 z placu przy ul. Witosa.

 

Zaplanowany jest również wyjazd na Lubomir i zwiedzanie obserwatorium astronomicznego/termin zostanie ogłoszony/.

Zapraszamy także do udziału w warsztatach komputerowych/obróbka zdjęć/oraz dziennikarskich/praca nad tekstem/-w ogłoszonym terminie.


 Zgłaszanie na zajęcia -tel.  666258257, 791371691

 

Codzienne zajęcia stałe: informatyka, j. angielski, gimnastyka, tańce, wykłady oraz wyjazdy do teatru

są relizowane przy znacznym dofinansowaniu Gminy Dobczyce.

                                                                                                                                          Anna Płachta, Stanisława Błaut