Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach

zwołuje Zebranie Ogólne Sprawozdawcze za 2016 rok

na dzień 6 czerwca 2017 r. godz.17.00 do sali konferencyjnej RCOS.

W porządku obrad przewiduje się obok procedury sprawozdawczej

 podsumowanie roku akademickiego 2016/2017,

rozdanie dyplomów oraz poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na niezawodne przybycie.

                                                                                                                                                                                                                              S. Błaut, A.Płachta, T.Szczepkowska

                                          Proponowany porządek Zebrania:

                                                                cz. I.    

 1.Otwarcie Zebrania Ogólnego, powitanie zaproszonych gości i przyjęcie porządku obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3.Powołanie Komisji skrutacyjno - wnioskowej. 

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przedstawienie przez prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego i finansowego.

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów za rok 2016.

7.Dyskusja.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

                                              - udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

                                              - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

                                               - przeksięgowania  wyniku finansowego za rok 2016 na fundusz statutowy.  

 10.Wolne wnioski.

 11.Przyjęcie wniosków i ewentualnych uchwał.

                                                    cz. II.

 1.Podsumowanie działań w roku akademickim 2016/2017.

 2.Rozdanie dyplomów.

 3.Spotkanie integracyjne przy kawie,herbacie,ciastku.

                                                               

                                                  W najbliższy wtorek - 23 maja mamy okazję wysłuchać wykładu

                                                   Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego pt.

            "Sytuacja i perspektywy gminy na podstawie sprawozdania za 2016 rok"

Dotychczasowe tematy spotkań obejmowały różne dziedziny wiedzy, ale orientacja

w najbliższych zamierzeniach władz miejskich pomoże zrozumieć i zaakceptować ich realizację.

Lubimy wiedzieć więcej, zapoznajmy się zatem z najbliższą przyszłością naszego miasteczka.

                                                  Zapraszam serdecznie jak zwykle o 1700  do sali konferencyjnej RCOS.

                                                                                                                                                                               S. Błaut

              Zapraszam wszystkich słuchaczy na  spotkanie z dziennikarką Dorotą Warakomską.

                     Pani redaktor jest autorką znakomitej książki "Droga 66"-świetne recenzje:

"...Prawdziwa podróż w czasie i przestrzeni. Autorka zabierając nas w nią umożliwia spotkania z ludźmi,którzy nie tylko swoją pracą, ale także całe życie związali z drogą 66. Autorka dzieli się doświadczeniem, opowieścią, anegdotką. Zapewnia przygodę,radość i wzruszenie."

   Drogę 66 nazywano kiedyś „główną ulicą Stanów Zjednoczonych". Była tematem piosenek-Route Sixty Six, którą śpiewali m.in. Nat King Cole, Rolling Stones i Depeche Mode. John Steinbeck nazwał ją Drogą Matką. Ta oddana do użytku w 1926 roku transkontynentalna szosa przechodzi przez osiem stanów i trzy strefy czasowe.

Zachęcam Państwa do skorzystania z takiej wyjątkowej okazji w najbliższy wtorek 9 maja o godz. 1700

                                                                                                                                                                                  S.Błaut

 Zapraszam Państwa  na kolejny z proponowanych wyjazdów do Krakowa  25 kwietnia (wtorek).

Wyjazd chętnych z placu przy ul. W.Witosa  kursowym busem o godz 930.

Planowane zwiedzanie rozpocznie się o godz. 1100. Zbiórka obok budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego.

                                   W czasie spaceru  poznawać będziemy pomniki usytuowane wzdłuż plant.

 

W razie niesprzyjającej pogody zwiedzimy wnętrze kościoła Bernardynów gdzie można oglądać

Grób Pański z panoramą pędzla lwowskiego malarza T. Popiela oraz Katedrę Wawelską.

Alternatywą jest  możliwość oglądania wystawy dot. Krakowskiego Bractwa Kurkowego

 znajdującej się w budynku "Celestatu"w Parku Strzeleckim (we wtorki wstęp wolny).

                                                                                Zapraszam serdecznie!  

                                                                                                                                                                                         S. Błaut                     

                                                                                                                     

 

Informuję, że na życzenie słuchaczy odwołane zostały wszystkie zajęcia w okresie Wielkiego Tygodnia.

Zapraszam zatem  w pierwszy dzień po Świętach - 18 kwietnia(wtorek) o godz. 1700

na spotkanie podróżnicze z p. Andrzejem Pasławskim

"Albania - piękna nieznajoma"


                               na zbliżające się Święta Wielkanocne moc serdecznych

pachnących wiosną życzeń :

wielu radosnych chwil,

 miłego wypoczynku i wszelkiej pomyślności!

                                  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                       Stanisława Błaut