Wszystkim słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach

 

życzę na wakacje:

odpoczynku,

ciekawych spotkań,

dalekich podróży

i powrotu w zdrowiu

z nowym zapałem na zajęcia w październiku.  

 

                                                                                                                    Stanisława Błaut

 

                            Podróż dłudości tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku.Konfucjusz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

                           

                               Informuję osoby zainteresowane ćwiczeniami jogi, że z okazji Międzynarodowego Dnia Jogi

                                                organizowana jest na plaży trawiastej na Zarabiu w Myślenicach

                                                         Wspólna  Otwarta  Lekcja  Jogi

                                                               w dniu 21 czerwca (wtorek) 2016 o godz. 1800

 

                                                                                                                     ( niestety zbiega się znów w czasie z meczem naszej reprezentacji, tym razem z Ukrainą)

                                                                                                                                                                                                              S. Błaut

                                             Osoby zapisane na listę do Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

                   informuję , że wyjazd z Dobczyc planowany jest na godz. 1530 w niedzielę 12 czerwca 2016 (pl. przy ul. Witosa).

                                                                                                                                                                                                   S. Błaut

                            Informuję grupę j. angielskiego p. Magdaleny Piwowarczyk, że zajęcia z dnia dzisiejszego (2.06.)

                                        zostały przeniesione na przyszły czwartek (9.06.) na godz. 18.00 ( na prośbę prowadzącej).

                                                                                               Zapraszam zgodnie z ustaleniami.

                                                                                                                                                                              S. Błaut

                                             

                      Zapraszam słuchaczy na uroczystość zakończenia roku akademickiego  w dniu 14.06.2016  o godz.17.00

                                                                            do  sali konferencyjnej RCOS w Dobczycach.

                                              W programie:

                                                                      • podsumowanie działań w roku akademickim 2015/2016

                                                                      • rozdanie dyplomów ukończenia III roku.

 

                        W drugiej części spotkania zebrani dokonają wyboru władz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

                                             Proponowany porządek obrad:

                                                1. Otwarcie Zebrania

                                                2. Wybór przewodniczącego Zebrania, protokolanta oraz komisji 

                                                                      • wyborczej i skrutacyjnej

                                                                      • uchwał i wniosków

                                                3. Wystąpienie prezes Stowarzyszenia - krótkie podsumowanie  działalności za lata 2013-2016

                                                 4. Wybory

                                                                        • Zarządu

                                                                        • Komisji Rewizyjnej 

                                                5. Ukonstytuowanie się i przedstawienie składu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

                                                6. Wolne wnioski

                                                7. Podjęcie uchwał

                                                8. Zakończenie zebrania.

                                       Zapraszam serdecznie - spotkanie ma rangę Zebrania Ogólnego(Walnego)

                oczekuję zatem  przybycia wszystkich członków Stowarzyszenia ze względu na wagę omawianych spraw.

                                                                                                                                                                                                                    S. Błaut