Informuję grupę j. angielskiego p. Magdaleny Piwowarczyk, że zajęcia z dnia dzisiejszego (2.06.)

                                        zostały przeniesione na przyszły czwartek (9.06.) na godz. 18.00 ( na prośbę prowadzącej).

                                                                                               Zapraszam zgodnie z ustaleniami.

                                                                                                                                                                              S. Błaut

                                             

                      Zapraszam słuchaczy na uroczystość zakończenia roku akademickiego  w dniu 14.06.2016  o godz.17.00

                                                                            do  sali konferencyjnej RCOS w Dobczycach.

                                              W programie:

                                                                      • podsumowanie działań w roku akademickim 2015/2016

                                                                      • rozdanie dyplomów ukończenia III roku.

 

                        W drugiej części spotkania zebrani dokonają wyboru władz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

                                             Proponowany porządek obrad:

                                                1. Otwarcie Zebrania

                                                2. Wybór przewodniczącego Zebrania, protokolanta oraz komisji 

                                                                      • wyborczej i skrutacyjnej

                                                                      • uchwał i wniosków

                                                3. Wystąpienie prezes Stowarzyszenia - krótkie podsumowanie  działalności za lata 2013-2016

                                                 4. Wybory

                                                                        • Zarządu

                                                                        • Komisji Rewizyjnej 

                                                5. Ukonstytuowanie się i przedstawienie składu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

                                                6. Wolne wnioski

                                                7. Podjęcie uchwał

                                                8. Zakończenie zebrania.

                                       Zapraszam serdecznie - spotkanie ma rangę Zebrania Ogólnego(Walnego)

                oczekuję zatem  przybycia wszystkich członków Stowarzyszenia ze względu na wagę omawianych spraw.

                                                                                                                                                                                                                    S. Błaut 

 

 

                                                

                                            Zachęcam słuchaczy do odwiedzenia stoiska naszego Uniwersytetu

                                   na IV Wypasie w Dobczycach 28 maja od godz. 16.30 obok RCOS( od strony błoń ) .

                                                      Na ekspozycji prezentowane są ostatnie, najnowsze zdjęcia z:

                                                                       ♦ zajęć ruchowych

                                                                       ♦ wyjazdu do teatru

                                                                       ♦ majówki na Śnieżnicy

                                                                                                                                          S. Błaut

 

                

                                        

                                            Informuję, że  wycieczka do Nowego Sącza odbędzie się zgodnie z planem.

                                Wyjazd uczestników o godz. 7.00 z pl. przy ul. Witosa dnia 31.05.2016 r. a  powrót ok. 18.00

                                              Są jeszcze wolne miejsca. 

                                                                                                                        ZAPRASZAM !

                                                                                                                                                                                       S. Błaut

                 

                                  W najbliższą środę 25.05.2016 o godz.16.00 na holu Gimnazjum im. Jana Pawła II

                                                           odbędą się warsztaty udzielania pierwszej pomocy.

                                     Zajęcia poprowadzi p. Bożena Gunia z grupą gimnazjalistów - wolontariuszy.

                                                   Zapraszam wszystkich do skorzystania z proponowanej oferty.

                                                                                                                                                                          S. Błaut