Informuję, że w najbliższy wtorek-01.12..2015 o godz.1700 wykład wygłosi

                                                                              mgr  Paweł Figlewicz na temat

                                                                             « Dobczyce podczas zaborów»

                   Pragnę dodać, że promocja ‹ Monografii królewskiego miasta Dobczyce› autorstwa P. Figlewicza

                                                                           odbędzie się 5 grudnia o godz. 1700 we fouer RCOS

                                                                                                            Serdecznie zapraszam!                                                            S.Błaut

                                Zainteresowanych udziałem w warsztatach tkactwa artystycznego

                     informuję, że pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 16.11.2015 (poniedziałek )o godz.1800 w sali nr 109.

                                Następne spotkanie planowane jest w dniu 30.11.2015 o tej samej porze. Zapraszam!  S.Błaut

                                                                                                               

                        Informuję, że wyjazd na koncert muzyków Akademii Muzycznej w Krakowie do Raciechowic

                                      planowany jest w dniu 23.10 2015 (piątek) na godz.17.45 z placu przy ulicy Witosa.

                                                                    Zapraszam serdecznie!

                                                                                                                                                S. Błaut

 

                                  Informuję słuchaczy, że zajęcia plastyczne zostały przeniesione

                                            z poniedziałku (26.10.) na środę (28.10.) na godz.18.00.

                                                                                                                                               S.Błaut

                                                                                                                                                             

                                                                                                 

                                                     Zapraszamy wszystkich Słuchaczy zainteresowanych kontynuowaniem zajęć na

                                                                                            Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Dobczycach
                                                                 na uroczystą Inaugurację nowego roku akademickiego 2015/2016
                                                                           w dniu 13 października 2015 o godz.1700

                                                                            do Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego
                                                                                                         przy ulicy Szkolnej 43

                                                          W programie:

                                                                                           Wykład inauguracyjny

dr hab. Krzysztofa Stopki  prof. UJ

 dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

Kultura Ormian w dawnej Polsce

Prezentacja Sekcji Wokalnej MGOKiS –Dobczyce.

Wystąpienia zaproszonych gości.

Informacja o organizacji roku.

Serdecznie zapraszamy również naszych sympatyków, przyjaciół oraz

osoby zainteresowane własnym rozwojem. To jest dobre, właściwe dla Was miejsce!

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                                

 

         Uroczysta Inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016 planowana jest

                   na dzień  13.10.2015 godz. 17.00 w budynku RCOS Dobczyce.

         Dalsze szczegóły zostaną podane po ustaleniach z Radą Słuchaczy

                      oraz szefami poszczególnych grup fakultatywnych.

                                                                                                                                S.Błaut