Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc 2016

 

                               Gdy nadejdą Święta 

 

niech nadzieja i radość 

 

zastukają do Waszych drzwi, 

 

a Wielkanoc przyniesie 

 

pomyślność, szczęście

 

 

i piękny uśmiech każdego dnia...

                                                                       

                                                                                                                       Stanisława Błaut

 

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanocne ozdoby                                                                                                                                     

 

                

                  

                                       Przypominam i serdecznie zapraszam na zaplanowany

                                                   na wtorek 15 marca 2016(godz.17.00)

                                                        wykład  dr farmacji Pawła Paśko

                                      pracownika naukowego Collegium Medicum UJ w Krakowie

                                                         ”Interakcje leku z pożywieniem”

                                                                                                            Stanisława Błaut

     

 

                    Zapraszam na ciekawy wykład dr  Renaty Zawistowskiej

                                         "Żony królów polskich"

                                         1 marca, godz.1700 -sala konferencyjna RCOS

                            Zapraszamy również zainteresowanych mieszkańców Dobczyc.

                                                                                                                            St.Błaut

 

   Polecam Państwu film pt. Apocalypto w poniedziałek na Polsacie o godz.2005

nawiązujący tematycznie i geograficznie do wykładu o krajach Ameryki Środkowej.               

                                                                                                                                                      St.Błaut

 

 

         Ponawiam zaproszenie członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach

na Ogólne Zebranie Sprawozdawcze 16 lutego 2016 o godz.1700do sali konferencyjnej RCOS.

 

                                                Proponowany porządek Zebrania:

 

1.Otwarcie Zebrania Ogólnego, powitanie zaproszonych gości i przyjęcie porządku obrad

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

3.Powołanie Komisji skrutacyjno - wnioskowej 

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał

5.Przedstawienie przez prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego i finansowego

                                                                      z działalności Stowarzyszenia 

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów za rok 2015

7.Dyskusja

8.Podjęcie uchwał w sprawie: -przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

                                                -udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

                                               - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

                                                                                  i przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego na fundusz statutowy.  

  9.Przedstawienie zamierzeń na najbliższy semestr oraz harmonogramu wykładów

 10.Wolne wnioski 

 11.Przyjęcie wniosków i ewentualnych uchwał

 12.Zakończenie Zebrania Ogólnego

                                                                    Proszę o liczne, niezawodne przybycie - St. Błaut