Polecam Państwu film pt. Apocalypto w poniedziałek na Polsacie o godz.2005

nawiązujący tematycznie i geograficznie do wykładu o krajach Ameryki Środkowej.               

                                                                                                                                                      St.Błaut

 

 

         Ponawiam zaproszenie członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach

na Ogólne Zebranie Sprawozdawcze 16 lutego 2016 o godz.1700do sali konferencyjnej RCOS.

 

                                                Proponowany porządek Zebrania:

 

1.Otwarcie Zebrania Ogólnego, powitanie zaproszonych gości i przyjęcie porządku obrad

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

3.Powołanie Komisji skrutacyjno - wnioskowej 

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał

5.Przedstawienie przez prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego i finansowego

                                                                      z działalności Stowarzyszenia 

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów za rok 2015

7.Dyskusja

8.Podjęcie uchwał w sprawie: -przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

                                                -udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

                                               - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

                                                                                  i przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego na fundusz statutowy.  

  9.Przedstawienie zamierzeń na najbliższy semestr oraz harmonogramu wykładów

 10.Wolne wnioski 

 11.Przyjęcie wniosków i ewentualnych uchwał

 12.Zakończenie Zebrania Ogólnego

                                                                    Proszę o liczne, niezawodne przybycie - St. Błaut

 

 

 

 

    

       Zajęcia jogi zapowiedziane (decyzją większości-lista chętnych) na środę o godz. 18.00

              nie odbędą się w najbliższą środę tj.10 lutego. Instruktorka nie może przyjechać.

                                Dalsze ustalenia dotyczące stałego terminu zajęć

  zostaną ogłoszone przy okazji zebrania sprawozdawczego w dniu 16 lutego (godz.17.00)

                                                       

                                                                                                                                    Stanisława Błaut

                                                               

                    

 Informuję zainteresowanych, że odwołane zostały zajęcia z obsługi komputerów w najbliższy czwartek tj. 4 lutego.

                                                                                                                                                                                                                                                St. Błaut 

       Informuję, że zajęcia po feriach rozpoczynają się  1 lutego 2016 r.

Zapraszam chętnych do udziału w zajęciach plastycznych w poniedziałek 01.01.2016 na godz.1630

                                                                                   tkactwo artystyczne  ............................... godz. 1800

                                                                                                                                                  pierwsze zajęcia jogi.....................  godz.1900(hol przy kawiarni)

                                                                                                                                                                           

 

Szczególnie serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy na wtorkowy wykład  2 lutego 2016 o godz.1700

                                                                   p.Katarzyny Ławrynowicz

                               <  Afryka - kontynent różnych kultur >

 

  Pozostałe zajęcia II semestru są rozpisane w terminarzu.

 

Przypominam także o zaplanowanym na 16 lutego o godz.1700 Zebraniu Ogólnym Sprawozdawczym

naszego stowarzyszenia za rok 2015 (zapowiadanym na  Spotkaniu Noworocznym w dniu 5 stycznia 2016 r).

                                                                                                                    Proszę uprzejmie o niezawodne przybycie!

                                                                                                                                                                                                         Stanisława Błaut