Informuję, że wyjazd na koncert muzyków Akademii Muzycznej w Krakowie do Raciechowic

                                      planowany jest w dniu 23.10 2015 (piątek) na godz.17.45 z placu przy ulicy Witosa.

                                                                    Zapraszam serdecznie!

                                                                                                                                                S. Błaut

 

                                  Informuję słuchaczy, że zajęcia plastyczne zostały przeniesione

                                            z poniedziałku (26.10.) na środę (28.10.) na godz.18.00.

                                                                                                                                               S.Błaut

                                                                                                                                                             

                                                                                                 

                                                     Zapraszamy wszystkich Słuchaczy zainteresowanych kontynuowaniem zajęć na

                                                                                            Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Dobczycach
                                                                 na uroczystą Inaugurację nowego roku akademickiego 2015/2016
                                                                           w dniu 13 października 2015 o godz.1700

                                                                            do Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego
                                                                                                         przy ulicy Szkolnej 43

                                                          W programie:

                                                                                           Wykład inauguracyjny

dr hab. Krzysztofa Stopki  prof. UJ

 dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

Kultura Ormian w dawnej Polsce

Prezentacja Sekcji Wokalnej MGOKiS –Dobczyce.

Wystąpienia zaproszonych gości.

Informacja o organizacji roku.

Serdecznie zapraszamy również naszych sympatyków, przyjaciół oraz

osoby zainteresowane własnym rozwojem. To jest dobre, właściwe dla Was miejsce!

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                                

 

         Uroczysta Inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016 planowana jest

                   na dzień  13.10.2015 godz. 17.00 w budynku RCOS Dobczyce.

         Dalsze szczegóły zostaną podane po ustaleniach z Radą Słuchaczy

                      oraz szefami poszczególnych grup fakultatywnych.

                                                                                                                                S.Błaut

       

    Informuję członków Stowarzyszenia , że został złożony projekt o dofinansowanie naszej działalności

w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłoszony przez Departament Pożytku Publicznego

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. "Dotrzymać kroku wyzwaniom czasu".

    Serdecznie dziękuję  za pomoc przy  opracowaniu projektu, który wymagał

wiele czasu i wysiłku: p. Marii Grzegorzak, p. Annie Płachta, p. Krystynie Zając.

                                                                                                                                                                     S. Błaut

             

                    Wszystkich zainteresowanych udziałem w II Małopolskiej Spartakiadzie Seniorów w Wieliczce

                      28 czerwca 2015  informuję, że wyjeżdżamy o godz. 8.40 z placu przy ul. Witosa (Dar -Bus).

                                      Rozegrane zostaną liczne konkurencje do wyboru przez uczestników.

                                Spartakiada realizowana jest w ramach projektu pn. "Ruch na wagę zdrowia..."

              Spotkanie zaplanowano 28.06.2015 o godz.10.00 w "Solnym Mieście" w Wieliczce ul. Kościuszki 15

                       Serdecznie zapraszam wraz z organizatorami:- Posłanką na Sejm RP - Elżbietą Achinger

                                                                                                      - Stowarzyszeniem Wielicki Uniwerrsytet Trzeciego Wieku

                                                                                                                                                                                                    S. Błaut