Wszystkim słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach 

                                 Dobczyce,5.04.2015                                                                   S.Błaut   

                                                                                                                                                                                 

                                                                          

 

        

24.03.2015 godz.17.00- Ogólne zasady ochrony przeciwpożarowej - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Myślenicach.

       Zostaną omówione tematy:
1. Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla?
2. W jakim celu w mieszkaniach stosuje się się czujki tlenku węgla/dymu/gazu?
3. Jak bezpiecznie dogrzewać pomieszczenia?
4. Dlaczego nie należy wypalać traw?
                      ( mł. kpt. Andrzej Łotocki )


1. Jak zachowywać się w przypadku wystąpienia pożaru?
2. Ewakuacja z pomieszczeń objętych pożarem oraz znaki ewakuacyjne.
3. Jak skutecznie gasić gaśnicą, rodzaje gaśnic.
4. Jak zachowywać się w obliczu niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych oraz klęsk żywiołowych?
    Tematy omówi mł. kpt. Bartłomiej Kański (Dobczyce), mł. bryg. Roman Ajchler ( Myślenice).

                                     Zapraszam serdecznie - ostrożności nigdy nie za wiele!

 

                                                           Po spotkaniu zajęcia taneczne o godz. 19.00

 

 

 

Przypominam, że zapowiedziane Zebranie Ogólne Sprawozdawcze za 2014 rok

 członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

odbędzie się we wtorek 10.02.2015 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej budynku RCOS

  Zapraszam wszystkich słuchaczy i proszę o obowiązkowe przybycie.      

                                                                                                                             S.Błaut

                  Proponowany porządek Zebrania:

1.Otwarcie Zebrania Ogólnego, powitanie zaproszonych gości i przyjęcie porządku obrad

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

3.Powołanie Komisji skrutacyjno-wnioskowej

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał

5.Przedstawienie przez prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego i finansowego

                                                                                   z działalności Stowarzyszenia

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów za rok 2014

7.Dyskusja

8.Podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

                                           udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia 

  9.Przedstawienie zamierzeń na najbliższy semestr oraz harmonogramu wykładów

 10.Wolne wnioski 

 11.Przyjęcie wniosków i ewentualnych uchwał 

 12.Zakończenie Zebrania Ogólnego

    Zostają wznowione zajęcia grupy tanecznej.

 Pierwsze spotkanie w dniu 20.01.2015(wtorek) o godz. 19.00 (sala tańca). Zapraszam wszystkich chętnych, zwłaszcza tych, którzy wpisali się na listę.

 Zajęcia poprowadzi instruktor tańca mgr Jan Golc.

                                                                                                                                                          Obowiązuje zmiana obuwia po wejściu na salę.

Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Spotkanie Noworoczne

w dniu 13.01.2015 o godz.17.00 do sali konferencyjnej RCOS.

W programie skromny poczęstunek oraz przedstawienie o tematyce świątecznej w wykonaniu uczniów klas drugich

Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach pod kierunkiem nauczycielek:

mgr Grażyny Pudlik i mgr Renaty Zając.

Liczymy  na niezawodne przybycie!