16.06.2020 roku odbyło się ostatnie wtorkowe spotkanie studentów UTW w Dobczycach.  Mimo pandemii koronawirusa, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, odbyło się Zebranie Ogólne sprawozdawcze i zakończenie kolejnego roku akademickiego podsumowujące całoroczną pracę.

     Wybrano przewodniczącego oraz protokolanta Zebrania. W przygotowanej prezentacji pani prezes Stanisława Błaszak przedstawiła dokonania minionego roku. Przypomniała, że rok akademicki rozpoczęliśmy uroczystą inauguracją w dniu 8 października 2019 roku. Wykład inauguracyjny ?Pustynne miasta Ameryki? wygłosiła prof. dr hab. Anna Grabowska-Pałecka. Udało się zaprosić ciekawe osoby do przeprowadzenia wykładów o różnorodnej tematyce m. innymi:

 -Fałszerze dzieł sztuki  

-Znaczenie ziół w życiu człowieka

-Żagle żywioł i ja

-Kobiety Napoleona

-Kaniony Ameryki  Południowej

-Lekcje długowieczności od ludzi  żyjących najdłużej

-Manipulacja medialna ?jak media działają na odbiorcę w dobie społeczeństwa internetowego

-Odnowa zdrowego życia ?Polska koncepcja zdrowego życia

-Świat motyli

-Gorące miejsca bioróżnorodności ?Afryka Południowa

     Dwa ostanie wykłady odbyły się online, gdyż z powodu panującej pandemii zamknięto szkoły i wprowadzono liczne ograniczenia. Wykłady wygłoszone przez prof. K. Wiecha  były bardzo ciekawe, uzupełnione pokazem slajdów własnego autorstwa.

     Oprócz wykładów i spotkań okolicznościowych odbywały się zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki, zajęć plastycznych oraz tanecznych. Duża grupa zainteresowana polepszeniem umiejętności obsługi  smartfona mogła skorzystać z udziału w warsztatach prowadzonych przez p. Pawła Reszkę (społecznie). Coroczne Spotkanie Noworoczne połączone było z bardzo ciekawym opowiadaniem prof. K. Wiecha o kolędach polskich i ich twórcach. Z przyjemnością słuchacze posłuchali starych przebojów w wykonaniu artysty muzyka Jacka Kotarby.  W minionym roku była zorganizowana wycieczka na Suchą Polanę, Rejs po Zalewie Dobczyckim, wyjazd na termy Chochołowskie oraz na koncert Zespołu Mazowsze.   

    Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej. Komisja stwierdziła, że gospodarka finansowa była prowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości  i  oceniła pracę Zarządu pozytywnie.

  Tak minął  kolejny, siódmy już  rok akademicki.  Mimo to, 24.06.2020 organizowana jest jeszcze wycieczka ?Szlakiem architektury  drewnianej? pod przewodnictwem prof. Kazimierza Wiecha oraz wykład   "O sposobach ochrony roślin w ogrodach przydomowych".

Wszystkim życzę udanego wypoczynku !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Teresa Michałowska