9.06.2015 odbyło się ostatnie w bieżącym roku akademickim spotkanie wtorkowe.

 Podczas spotkania podsumowano całoroczną pracę, przekazano informację o przebiegu Kongresu Seniorów,

rozdano dyplomy ukończenia II roku akademickiego oraz podziwiano pokaz tańca.

     Prezentacja złożona z kilkunastu obrazów, które przesuwając się jak upływający czas przypomniała zebranym wydarzenia mijającego roku.

Były więc spotkania, wykłady, zajęcia fakultatywne, wyjazdy. Było również ważne I Ogólne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące okres od powstania Stowarzyszenia.

Ważnym wydarzeniem było Spotkanie Noworoczne zorganizowane w pięknej scenerii kopalni soli w Wieliczce przez p. Poseł na Sejm RP Elżbietę Achinger.

Za sprawą Pani Poseł odbyły się również tegoroczne II Ogólnopolskie Senioralia w dniach od 5 – 7 czerwca 2015 w Krakowie.

      W ciągu trzech dni trwania Senioraliów, seniorzy mieli możliwość uczestniczenia w licznych pokazach i wystawach.

Istotnym punktem programu była możliwość wzięcia udziału m.in. w II Małopolskim Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

odbywającym się w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz w Dniu Zdrowia Seniora w Pałacu Spiskim mieszczącym się w Rynku Głównym 34. 

     W sobotnim Kongresie uczestniczyli znakomici goście w osobach: min. W. Kosiniak Kamysz, marszałek Marek Sowa,

posłanki – Elżbieta Achinger i Joanna Bobowska oraz Wiesława Borczyk – szefowa Federacji UTW.

      Pani W. Borczyk przypomniała 40-letnią historię UTW, bo rzecz się rozpoczynała w 1975 r. w Warszawie.

W Małopolsce założono pierwszy UTW przy Uniwersytecie Jagiellońskim w połączeniu z istniejącą wówczas oddzielnie Akademią Medyczną w 1982 roku.

           Obecnie działa 51 UTW w Małopolsce. Podczas gali wręczono trzy wyróżnienia za:

 najstarszy, najliczniejszy i taki UTW, w którym jest największa liczba mężczyzn.

           W panelach dyskusyjnych mówcy podkreślali konieczność wprowadzenia zapisu o kształceniu ustawicznym oraz o tym,

żeby urzędnicy i rządzący pamiętali, że senior to:

                                                                  obywatel

                                                                              wyborca

                                                                                            podatnik.

         Mówcy podkreślali że zwiększa się długość życia, ale niekoniecznie poprawia się jego jakość. Brakuje dostępu do rehabilitacji, sanatoriów, stomatologów w możliwych do przyjęcia przez seniorów terminach i cenach.Powstają Rady Seniorów przy gminach; działa już Krakowska Rada Seniorów Nowosądecka Rada Seniorów powołane do upominania się o coraz większą grupę obywateli.

          Z ramienia naszego Uniwersytetu udział w Kongresie wzięli: Barbara Obidowicz - Molińska, Teresa Michałowska, Alicja Wąsacz, Maria Grzegorzak, Stanisława i Marcin Błaut.

        W kameralnej atmosferze, przy kawie i ciastku zostały rozdane dyplomy ukończenia II roku akademickiego a następnie mogliśmy podziwiać występ pary tanecznej (rodzeństwo bliźniaków) Ogniska TKKF przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie. Para została zaproszona na życzenie grupy tanecznej naszego UTW którą prowadzi nauczyciel tańca mgr Jan Golc. Tancerze uświetnili pięknym występem naszą uroczystość ( przygotowano dla nich Podziękowanie) a pan trener zachęcał jak zawsze do liczniejszego udziału w zajęciach tanecznych w ciągu roku,  wskazując na korzyści dla zdrowia i przyjemność płynącą z umiejętności poruszania się w rytm muzyki. Bardzo dziękujemy za całoroczne, systematyczne prowadzenie zajęć, za pasję i wielkie zaangażowanie.

        Rok akademicki zakończony, ale w czerwcu jeszcze:

 11 czerwca godz.15.00 uroczystość dla uczczenia 25-lecia Samorządności w Gminie Dobczyce

 21 czerwca od godz.15.00 piknik rodzinny „Wypas w Dobczycach”.

 23 czerwca godz.17.15 wyjazd do teatru na spektakl „Szalone nożyczki”.

 28 czerwca spartakiada w Wieliczce

      Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału we wspomnianych imprezach organizowanych z myślą o seniorach i życzę

                                                                      dobrego wypoczynku,

                                                                                                  ciekawych spotkań

                                                                                                                           powrotu w zdrowiu na jesienne zajęcia.

                                                                                                                                                                                    S. Błaut