Zebranie Ogólne zwołane na dzień  14 czerwca 2016 roku było zebraniem wyborczym w związku z upływem 3-letniej kadencji zarządu i komisji rewizyjnej. Odbyło się według przyjętego przez zebranych regulaminu i porządku obrad. Przewodniczył Włodzimierz Żuławiński a protokołowała Teresa Michałowska. Prezes stowarzyszenia podsumowała krótko minioną pierwszą kadencję:

      Upływa trzeci rok działalności dobczyckiego UTW. Rozpoczęła się zebraniem założycielskim 15 lipca 2013 roku. Zarejestrowani zostaliśmy staraniem wybranego wówczas zarządu 14 października 2013r, a pierwsza inauguracja odbyła się w listopadzie. Przewinęło się  w ciągu  tych lat 112 słuchaczy, dziś jest nas 53.  Wysłuchaliśmy 38 wykładów z różnych dziedzin:

♦ historii; ♦ medycyny, zdrowego żywienia, psychologii, ♦ religii, ♦ astronomii, ♦ ekologii, ♦ bezpieczeństwa w ruchu drogowym i p/pożarowego.

     Wykładowcami byli profesorowie, naukowcy z tytułami doktorów, magistrów, inżynierów, podróżnicy, pisarze, dziennikarze, prawnicy, siostra zakonna(dr teologii), kosmetyczka, gawędziarz. Wykładowcami byli również, co jest bardzo cenne, nasi słuchacze oczywiście bezinteresownie(Joanna Grzelka-Kopeć, Bolesław Kostkowski, Włodzimierz Żuławiński)

    Zajęcia fakultatywne prowadzili w pierwszych miesiącach społecznie:

 mgr Beata  Strumidło-Wszołek, mgr Monika Banaś, mgr Magdalena Piwowarczyk, mgr Józefa Żuławińska-Czyż, mgr Małgorzata Chanek, mgr Łukasz Chanek, mgr Rafał Cygan, mgr Anna Chanek , mgr Jan Golc, mgr Celina Fraitag.

    Obecnie:

mgr Beata  Strumidło-Wszołek, , mgr Magdalena Piwowarczyk

mgr  Elżbieta Klimek-Piwowarczyk, Sylwia Nosal, mgr Jan Golc, Urszula Sadowińska- Pardyak.

     Wyjeżdżaliśmy do muzeum(F-ka Schindlera), teatru Bagatela i J. Słowackiego w Krakowie, na krakowski Kazimierz, do Niepołomic(obserwatorium astronomiczne, zamek, izba regionalna) na Śnieżnicę, do N. Sącza i Miasteczka Galicyjskiego, do Olkusza i na Pustynię Błędowską.

    Słuchacze Uniwersytetu byli zapraszani na imprezy organizowane przez Posłanki na Sejm VII kadencji Elżbietę Achinger:

                Senioralia( Kraków), Spartakiadę(Wieliczka), Spotkania Noworoczne w kopalni soli w Wieliczce.

     i Joannę Bobowską na cykl koncertów do Szczyrzyca i Raciechowic.

     Współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Dobczycach (zapraszamy dzieci na nasze uroczystości), ze Szkołą Muzyczną, MGOKiS, Miejską Biblioteką Publiczną, Gimnazjum, Urzędem Gminy i Miasta. Włączamy się w wydarzenia organizowane na szczeblu gminy (Piknik, 25 lat Samorządności i in.).

    UTW jest dobrym miejscem dla nas seniorów, miejscem, gdzie możemy zrobić coś wyłącznie dla siebie.

Tu każdy może mieć wpływ na kształt działalności;

       ♦ zaproponować temat wykładu lub przygotować ciekawą prezentację

                      ♦  zorganizować wyjazd - na wycieczką, do teatru czy muzeum                                                                                 

                                            ♦Ÿ mieć udział w tworzeniu kroniki (sporządzić notatkę na stronę).

Działa Rada Słuchaczy(może być rozszerzona o Radę Programową) w składzie: ♦ Krystyna Drożdż

                                                                                                                                         ♦ Stanisława Błaszak

                                                                                                                                         ♦ Stanisław Krzelowski           

oraz  opiekunowie grup fakultatywnych: ♦ Barbara Obidowicz - Molińska

                                                                      ♦ Jadwiga Nawrocka

                                                                      ♦ Teresa Michałowska

                                                                      ♦ Maria Płachta

                                                                      ♦ Józefa Żuławińska - Czyż

     Serdecznie im dziękuję, dziękuję również za pracę Komisji Rewizyjnej,  skarbnikowi stowarzyszenia Teresie Szczepkowskiej, księgowej Marii Grzegorzak, bez jej dodatkowej pracy nie powstałby żaden kosztorys pisanych przez nas wniosków o dofinansowanie. Wszystkim dziękuję za niezbędną dzisiejszą obecność i każde przyczynienie się do rozwoju Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

     Działalność naszego stowarzyszenia jest doceniana w społeczeństwie, w samorządzie lokalnym; my dziękujemy za  pomoc finansową, merytoryczną i zrozumienie naszych potrzeb.

  Szczegółowy protokół na potrzeby m.in. sądu zostanie sporządzony przez  protokolantkę, poinformuję jednak, że ukonstytuował się zarząd w składzie:

Stanisława Błaut - prezes                                                                                                                                                                              

Anna Płachta – sekretarz

Teresa Szczepkowska – skarbnik

W skład komisji rewizyjnej weszli:

Teresa Michałowska – przewodnicząca

Andrzej Staszczyk – członek

Anna Bugaj – członek

      Prowadzący zebranie Włodzimierz Żuławiński zakończył obrady dziękując wszystkim za liczne przybycie. Wybranym władzom stowarzyszenia życzył zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z podejmowanych działań.

 

           

 

                                                                                                                                                                                                 Stanisława Błaut