Podczas kameralnej uroczystości w dniu 6 czerwca odbyło się zakończenie roku akademickiego 2016/2017 połączone z Zebraniem Ogólnym Sprawozdawczym za 2016 rok.

      W przygotowanej prezentacji prezes Stanisława Błaut przedstawiła dokonania minionego roku. Odbyło się 12 wykładów o różnorodnej tematyce. Poznaliśmy więc problemy współczesnych miast świata w wykładzie doc. dr hab. Hanny Grabowskiej – Pałeckiej, podstawy chrześcijaństwa w Polsce przedstawił ks. prof. Łukasz Kamykowski, a historię kształtowania się demokracji w Europie przybliżył nam prof. Krzysztof  Pałecki. Bardzo ciekawie ujął temat z życia owadów prof. Michał Woyciechowski przedstawiając ich świetnie zorganizowany świat. Mieliśmy okazję zwiedzić zaporę dobczycką pod przewodnictwem inż. Magdaleny Bujak – Lenczowskiej, która pracowała na tej budowie jako inspektor nadzoru. W problematykę i miejsca działalności  Polskiej Akcji Humanitarnej wprowadził nas Michał Serwiński– szef biura w Krakowie. Na koniec I semestru podczas spotkania noworocznego  dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobczycach przedstawiły bardzo udanie jasełka, w/g scenariusza i w aranżacji  swoich nauczycielek.

      II semestr rozpoczął wykład dobrze nam znanej dr Renaty Zawistowskiej z cyklu „Królowe Polski”. Tym razem dotyczył królowej Cecylii Renaty, żony Władysława IV Wazy oraz 2 ostatnich żon króla Władysława Jagiełły – Anny Cylejskiej i Zofii Holszańskiej. Kolejne trzy wykłady prowadzone były przez profesorów UR. Piękno Czarnohory i Huculszczyzny pokazał na przeźroczach i barwnie opisał prof. K. Wiech, dr T. Tokarczuk opowiedziała o kształtowaniu przestrzeni ogrodu, a prof. J. Miczyński zapoznał nas ze zjawiskiem smogu, jego przyczynami i skutkami dla ludzi i przyrody oraz sposobach zapobiegania. Pasjonat Albanii i podróżnik A. Pasławski podzielił się swoją miłością do Albanii, mało znanego przez nas kraju. Red. Dorota Warakomska opowiedziała o swojej fascynacji USA, ciekawostkach ostatnich wyborów prezydenckich oraz  słynnej drodze 66.

    Na ostatnim przed wakacjami spotkaniu  Burmistrz Dobczyc  Paweł Machnicki zapoznał nas z działaniem samorządu, oraz omówił bieżące i planowane działania samorządu dobczyckiego. Odpowiedzieliśmy na apel UG i wzięliśmy udział w V Wypasie organizując stoisko, na którym pokazaliśmy nasz dorobek w formie plansz ze zdjęciami z naszej działalności. Chcemy w ten sposób zainteresować innych seniorów aktywnymi, ciekawymi formami spędzania wolnego czasu. W pracach z tym związanych udział wzięły: Krystyna Drożdż, Elżbieta Noszkiewicz, Teresa Michałowska , Teresa Szczepkowska, Maria Grzegorzak.

     Oprócz wykładów i spotkań okolicznościowych przez cały okres odbywały się systematyczne zajęcia:

     gimnastyka, j. angielski -2 grupy, zajęcia komputerowe i plastyczne oraz kurs tańca.

     Zorganizowane zostały dwie wycieczki krajoznawcze: do Ojcowa i Pieskowej Skały oraz do Goczałkowic i Pszczyny. Byliśmy na przedstawieniu operetki Hrabina Marica i jeszcze w tym miesiącu wybieramy się do teatru Bagatela na spektakl „Tramwaj zwany Pożądaniem”.

   Odbyły się także trzy wyjazdy do Krakowa na zwiedzanie zabytków miasta z przewodnikiem. Przybliżyły nam one historię zabytkowych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego, kościoły o. Dominikanów i Franciszkanów wraz z krużgankami oraz historię teatru im. J. Słowackiego, Planty i znajdujące się tam pomniki.

    Jesienią 2016 r. zorganizowano dla chętnych praktyczną naukę udzielania I pomocy pod kierunkiem nauczycielki Gimnazjum Jana Pawła II Bożeny Korzec-Guni  i jej uczniów.

    Stan liczebny członków UTW wynosi 56 osób. W wykładach uczestniczyło średnio 35 osób, podobnie jak na wycieczkach. Największym powodzeniem zajęć  cieszyła się gimnastyka, prowadzona 2 x w tygodniu, w  pozostałych liczba biorących udział wynosiła 8-12 osób.

    Dzięki projektom finansowanym przez Urząd MiG Dobczyce nasze Stowarzyszenie mogło realizować przedstawiony wyżej program, gdyż wpłaty uczestników nie wystarczają na pokrycie kosztów prowadzonych zajęć i wykładów.

    Należy dodać, że wielu członków SUTW bierze czynny udział w przygotowywaniu zajęć i prowadzeniu kroniki wszystkich wydarzeń naszego uniwersytetu. Słuchacze realizują w ten sposób swoje pasje, pokazują talenty oraz chęć pracy dla dobra wspólnego. Wyróżnić zatem należy: Stanisławę Błaszak, Wandę Balcerzak-Żółtowską, Krystynę Drożdż, Teresę Michałowską, Elżbietę Noszkiewicz, Ewę Kozłowską i sekretarz zarządu Annę Płachtę. Bardzo dziękuję za ich twórczą pracę, która pozostawia trwały ślad w tworzonej właśnie historii naszego Stowarzyszenia. Teksty autorstwa  wymienionych koleżanek znajdują się na naszej stronie internetowej. Jest tam też bogata galeria zdjęć.

   Prezes podziękowała za pracę Radzie Słuchaczy-Stanisławie Błaszak, Krystynie Drożdż, Stanisławowi Krzelowskiemu, opiekunom grup: Marii Płachcie- gimnastyka., Teresie Michałowskiej-informatyka, Krystynie Drożdż-plastyka, Annie Płachcie-grupa taneczna, Barbarze Obidowicz-Molińskiej - j.ang.)

   Poinformowała też, że jedną grupę j. angielskiego prowadziła systematycznie przez cały rok jako wolontariuszka Wanda Balcerzak – Żółtowska, która  również zapewniła naszym słuchaczom kilka ciekawych (w tym również społecznych)wykładów. Podejmowała też prace przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie , a na szczególne uznanie zasługuje jej postawa wobec chorej koleżanki p. Basi.  Wspomnę też – dodała p. prezes- że częstujemy się dziś domowymi wypiekami Celiny Stoch, Józefy Żuławińskiej, Stanisławy Błaszak, Marii Wątorek i  Marii Grzegorzak.

 Dziękujemy serdecznie!

     Prezes S. Błaut poprosiła o wypełnienie przygotowanych ankiet, które pomogą przy planowaniu zajęć w przyszłym roku, a skoro dyplomy zostały rozdane to pozostało  życzyć słuchaczom dobrego wypoczynku , ciekawych wyjazdów i powrotu w zdrowiu na jesienne zajęcia.

                                                                                                                                                                                                                                                     Anna Płachta, Stanisława Błaut                                                                                                                                              

            

     

     Zebranie Ogólne Sprawozdawcze za 2016 rok odbyło się zgodnie z zapowiedzianym ponad 2 tygodnie wcześniej programem umieszczonym na stronie internetowej stowarzyszenia. Przewodnictwo Zebrania powierzono  naszemu słuchaczowi Włodzimierzowi  Żuławińskiemu. Protokołowała Alicja Wąsacz. Wyłoniono komisję wnioskową  w składzie: Anna Rózycka, Mieczysława Płoskonka i Stanisław Piwowarczyk. Przedstawione zostało zebranym sprawozdanie roczne Zarządu oraz sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za 2016. Podjęto i przegłosowano  stosowne uchwały m.in. o udzieleniu absolutorium Zarządowi. Nie zostały zgłoszone wnioski. Na tym Zebranie  zakończono.

                                                                                                                                                                      Stanisława Błaut