5 czerwca odbyło się kolejne Zebranie Ogólne Sprawozdawcze. Licznie zgromadzeni członkowie powierzyli w głosowaniu jawnym prowadzenie  zebrania Włodzimierzowi Żuławińskiemu, który przedstawił podany 2 tygodnie wcześniej porządek obrad. Protokołowała Maria Płachta.  Wybrano komisję skrutacyjno- wnioskową w składzie: Stanisława Błaszak, Barbara Niewitała, Stanisław Piwowarczyk. Przewodnicząca Komisji S. Błaszak odczytała protokół stwierdzający ważność Zebrania do podejmowania uchwał.  Przedstawione zostało zebranym sprawozdanie roczne Zarządu oraz sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej za rok 2017. Podjęto i przegłosowano uchwały, w tym o udzieleniu absolutorium Zarządowi. 

  

                                                            Maria Płachta i Włodzimierz Żuławiński przy pracy. 

    W przygotowanej prezentacji prezes Stanisława Błaut ujęła najważniejsze dokonania Stowarzyszenia  w ciągu pięciu lat działalności stwierdzając m. in.:

    Kończymy 5-ty rok akademicki na dobczyckim UTW. Jest to jakiś niewielki jubileusz. Większość  uczelni żegna się po takim okresie kształcenia ze swoimi studentami. My mamy w statucie zapis o propagowaniu idei kształcenia przez całe życie, więc będziemy kontynuować te  zajęcia, które wybiorą słuchacze

 Dotychczas odbyło się 69 wykładów, w których uczestniczyło średnio 25-40 słuchaczy.  

 Dbaliśmy,  aby były to spotkania z ciekawymi, kompetentnymi  ludźmi, pasjonatami w swoich dziedzinach. Przypomnę tylko wykłady inauguracyjne:

     F prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej -?Z miłości do nauki-historia    uniwersytetów od Adama i Ewy?

    F 1.10. 2014- red. Leszek Mazan -?Nasza polska Małopolska?

    F 13.10. 2015-prof. drab. Krzysztof Stopka dyr. Muzeum UJ -?Kultura Ormian w dawnej Polsce?

    F11.10.2016- mec. Wiesława Borczyk- prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW ?Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce?

    F 10.10.2017-prof. dr hab. Kazimierz Wiech UR ??Ochrona bioróżnorodności owadów-piękna idea, smutna rzeczywistość?

Do grona wykładowców dołączają także nasi słuchacze, ostatnio były to  kol. kol. Stanisława Błaszak i Alicja Machnicka.

     Na zajęciach fakultatywnych mieliśmy możliwość rozwijania aktywności intelektualnej przez kontynuację lektoratów językowych, zajęć z obsługi komputera oraz uczestniczenie w zajęciach ruchowych i tanecznych pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli: mgr Beaty  Strumidło-Wszołek,  mgr Elżbiety Klimek-Piwowarczyk, mgr Jana Golc, mgr Haliny Dragosz i  mgr Kamili Wcisło.

 Corocznie organizowane były wyjazdy do teatru, kina,  oraz na wycieczki.

    W ciągu 5 lat przewinęło się przez nasz uniwersytet w różnych latach blisko 140 seniorów. Część odchodziło z różnych przyczyn, inni dołączali. Dziś jest 54 słuchaczy. Wielu z nich jest z nami od początku, otrzymają więc pamiątkowy Dyplom Ukończenia UTW.

     Wcielamy w życie idee, które legły u podstaw powołania uniwersytetu a dotyczą ustawicznego kształcenia, dbania o zdrowie, o integrację pokoleniową, bezpieczeństwo seniora, aktywności intelektualnej i fizycznej

     Podejmujemy działania na rzecz promocji miasta- podczas wyjazdów, przy okazji przyjazdów zaproszonych gości. Uczestniczymy w imprezach lokalnych- jesteśmy rówieśnikami ?Wypasu?, gdzie prezentujemy na stoisku swoją działalność oraz Festiwalu Możliwości w budynku ?Chirany?. Współpracujemy ze Szkołami Podstawowymi w Dobczycach), ze Szkołą Muzyczną, MGOKiS, Miejską Biblioteką Publiczną,  Urzędem Gminy i Miasta. Otrzymujemy znaczne dofinansowanie naszych działań, pomoc pracowników, korzystamy z pomieszczeń i sprzętu RCOS i Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach. Działalność naszego stowarzyszenia jest doceniana w społeczeństwie, w samorządzie lokalnym. My również doceniamy pomoc finansową, merytoryczną i zrozumienie naszych potrzeb.

Sprawdziły się dotychczasowe struktury organizacyjne stowarzyszenia.

Działa Rada Słuchaczy w składzie:

                     w Krystyna Drożdż

                     w Stanisława Błaszak

                     w Stanisław Krzelowski           

Pracują  opiekunowie grup fakultatywnych:                                                                     

                                                                      wJadwiga Nawrocka

                                                                      wTeresa Michałowska

                                                                      wJanina Lichoń

    Coraz chętniej słuchaczki podejmują trud pisania artykułów do naszej kroniki i opisywania różnych wydarzeń:

Ÿ Stanisława Błaszak Ÿ Stanisława BłautŸ Krystyna Drożdż ŸHalina Jamróz Ÿ Ewa Kozłowska

Ÿ Teresa Michałowska Ÿ Elżbieta NoszkiewiczŸ Anna Płachta Ÿ Maria Płachta

     Serdecznie im dziękuję, dziękuję również za pracę Komisji Rewizyjnej z jej przewodniczącą Teresą Michałowską, dziękuję skarbnikowi stowarzyszenia Teresie Szczepkowskiej, sekretarz Annie Płachcie oraz księgowej Marii Grzegorzak, która pilnuje wydatków i dba o prawidłowe rozliczenia dotacji i wpłat członków.

     Bardzo serdecznie podziękowaliśmy obecnemu na uroczystości dyrektorowi obiektu Panu Andrzejowi Topie za wieloletnią życzliwą współpracę, osobiste zaangażowanie i pomoc przy organizacji codziennych zajęć specjalnym, pamiątkowym dyplomem. Towarzyszyła nam w tym ważnym dla nas dniu Pani Elżbieta Klimek-Piwowarczyk- nauczycielka informatyki, która zadowoleniem przyglądała się jak poradziliśmy sobie z przygotowaniem prezentacji

      W bieżącym roku akademickim odbyło się 14 wykładów w tym 2 wyjazdowe: do Myślenic połączony ze zwiedzaniem miasta z przewodnikiem i na Lubomir do Obserwatorium Astronomicznego, gdzie wysłuchaliśmy wykładu dotyczącego astronomii i historii placówki. Jak co roku zorganizowaliśmy spotkanie noworoczne z występem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Zorganizowane zostały cenione przez grupę słuchaczy 2  wyjazdy na zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem:

- kościoły krakowskiego Kazimierza 

- zabytki architektury  przy Drodze Królewskiej.

Zapraszamy jeszcze słuchaczy do Teatru  Ludowego na spektakl ?Sarenki? w dniu 10 czerwca dofinansowany z budżetu gminy Dobczyce.

W miłej atmosferze spędziliśmy pozostały czas przy kawie, herbacie i degustacji wypieków przygotowanych przez nasze słuchaczki:

Marię Grzegorzak, Janinę Lichoń, , Annę Płachtę, Marię Wątorek i owoce Haliny Jamróz

Dziękujemy im serdecznie!

Wszystkim słuchaczom życzę wspaniałych wakacji i powrotu w zdrowiu, z nowymi siłami na jesienne zajęcia!

                                                                                                                                                             

           Fragmenty prezentacji:                                                                                                                     Stanisława Błaut

 

Wycieczki:

? Olkusz, Pustynia Błędowska i Ogrodzieniec           

?  Niepołomice

?  Śnieżnica

? Nowy Sącz i Miasteczko Galicyjskie

? Goczałkowice Zdrój i Pszczyna

? Jaskinia Wierzchowska, Ojców, Pieskowa Skała

? Łańcut i Rzeszów

? Lwów

? Góra Chełm i Myślenice

? Lubomir                                                                                                 Spektakle teatralne:

                                                       "Boeing,  boeing odlotowe narzeczone?

                          ?Carmen Bella Donna?

      ?Opętanie?

                ?Hrabina Marica?

                                        ?Tramwaj zwany Pożądaniem?

                             ?Tartuffe albo szalbierz?

    ?Sarenki?

           film ?Wołyń?

muzeum- Fabryka Schindlera

 

 

 Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem:

 Synagogi krakowskiego Kazimierza

 Zabytkowe budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 Kościoły: Dominikanów i Franciszkanów

 Pomniki na Plantach

 Kościoły Kazimierza

 Droga Królewska