W dniu 21 maja gościliśmy z wykładem p. dr Antoninę Sebestę ? filozofa i etyka UP w Krakowie. Przedstawiła nam wybrane zagadnienia na podany temat.

1. Sens i cel życia

Część filozofów łączy te dwa pojęcia. Poszukiwanie celu i sensu życia nie jest tylko domeną filozofów, ale i zwykłych ludzi. Cele mogą się zmieniać, można mieć jeden lub więcej celów w życiu i każdemu z nich nadawać sens.

Celem życia może być szczęście rozumiane jako dobra rodzina, praca dająca satysfakcję, kariera, osiągnięcia sportowe, itp. Wybranie jednego celu może być niebezpieczne, ale podobnie gdy jest ich zbyt wiele.

Leszek Kołakowski uważał, że sens i cel życia są pojęciami równoznacznymi. Wartościami są nauka, rodzina, działalność dla innych.

Charakterystykę celu, jaki postawił sobie Albert Schweitzer ? laureat Pokojowej Nagrody Nobla, obrazują słowa:                    ?Jestem życiem pośród życia, które pragnie żyć?.

Cel życia, który dotyczy też innych ludzi powinien mieć akceptację społeczną.

Z badań przeprowadzonych w 2010 roku wynika, że sensem życia dla 71% ankietowanych jest rodzina, dla 27% - miłość, dla 21% posiadanie dzieci.

2. Wolność

Wolność związana jest z odpowiedzialnością. W przeciwnym razie może doprowadzić do nieszczęścia, czy nawet wojny.

Wolność może być ?od?czegoś, np. od obowiązków, albo ?do? czegoś, np. dokonywania wyborów. Granicą wolności każdego człowieka jest niewyrządzanie krzywdy innym.

3. Tolerancja

Tolerancja to inaczej wyrozumiałość. Dotyczyła ona dawniej głównie spraw religijnych. Obecnie częściej związana jest z orientacja seksualną, kolorem skóry, ale i wyznaniem religijnym.

Rodzaje tolerancji:

- pozytywna: daje prawo do wyrażania swoich poglądów przez innych

- negatywna: niereagowanie na złe zachowanie innych ludzi

- właściwa: brak oddziaływania na tych, co mają inne poglądy

Można akceptować zachowania innych, ale nie musi się ich aprobować.

                                                            

                                                                                                                                                     Anna Płachta