W pięknej scenerii, wśród lasów, w domku myśliwskim - Gizówka", spotkaliśmy się 8 czerwca 2021 r. aby podsumować całoroczną pracę Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach. Członkowie w głosowaniu jawnym powierzyli prowadzenie zebrania Włodzimierzowi  Żuławińskiemu, który przedstawił podany wcześniej do publicznej wiadomości porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie. Wybrano również sekretarza zebrania  panią Marię Płachta.

   W przygotowanej prezentacji prezes Stanisława Błaszak przedstawiła dokonania minionego roku.   Rok akademicki rozpoczął się 15 września wykładem inauguracyjnym "Nic nadzwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej". Wykład wygłosił dr hab. Michał Rusinek wieloletni sekretarz W. Szymborskiej,  krakowskiej poetki, laureatki nagrody Nobla. Wykładowca towarzyszył pani Wisławie w dziele tworzenia, podróżach, odbiorze nagrody Nobla, wreszcie w ostatnich chwilach życia.

   Kolejny wykład połączony z prezentacją własnej książki,  przeprowadziła p. E. Polończyk-Moskal . W książce pt. "Świece zgasiła wojna" pokazała dzieje dobczyckich Żydów w czasie wojny, oraz ich powojenne losy.  "O działalności samorządu" opowiedział słuchaczom  Burmistrz GiM Dobczyce Tomasz Suś  i był to ostatni wykład, gdzie mogliśmy się spotkać. Pandemia wróciła  kolejną falą, kolejne obostrzenia, pozamykane szkoły.  Siedem kolejnych, bardzo ciekawych wykładów, to wykłady online.  I tak:

 -byliśmy w Salzburgu i Wiedniu z p. Kamilą Wieczorek aby podróżować śladami Mozarta;

 -w grudniu poznawaliśmy tradycje bożonarodzeniowe a potem zwiedzaliśmy z nią  Węgry;

 -historię ogrodów  i dobroczynność roślin bogato ilustrowaną slajdami zaprezentowała p. Karolina Kudłacik;

 -ciekawą prezentację przedstawiła nam p. Urszula Kowalczuk - wielka miłośniczka koni, autorka książki "Język polski kuty na 4 kopyta", w której zebrała powiedzenia, przysłowia, określenia związane z końmi funkcjonujące do dziś.

W minionym roku byliśmy  w teatrze  na zabawnej komedii "Kogut w rosole" oraz pojechaliśmy na sztukę Antoniego Czechowa "Wujaszek Wania".  Mimo obostrzeń udało się zorganizować  kilka bardzo ciekawych wycieczek -  do Tarnowa, w Gorce i ostatnio do Złotego Potoku w północną część Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Oprócz wykładów były również zajęcia  z j. angielskiego,  gimnastyki, zajęć plastycznych.

Następnie, zebranym przedstawiono sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej,   przegłosowano  podjęte uchwały, w tym o udzieleniu absolutorium Zarządowi. Prowadzący  zebranie Włodzimierz Żuławiński  podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i zakończył zebranie. Na koniec  Prezes UTW, poinformowała, że UTW w Dobczycach przyjął zaproszenie Ogólnopolskiego  Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie, skupiające już 187 krajowych i polonijnych UTW. Jest realizatorem ogólnopolskich projektów wspierających logistycznie i finansowo UTW i organizacje senioralne.

 Wszystkim słuchaczom Zarząd UTW życzy wspaniałych wakacji i powrotu w zdrowiu z nowymi siłami na jesienne zajęcia.

  

 

                                                                   Teresa Michałowska