Forum Turystyki Senioralnej

 

W dn. 13 czerwca 2023r. w Krakowie Łagiewnikach odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. Forum Turystyki Senioralnej zorganizowana przez Federację Stowarzyszeń UTW, Ministerstwo Sportu i Turystyki z udziałem przedstawicieli Policji i PTTK.

W programie były 2 panele dyskusyjne:

1. Rola i znaczenie turystyki w życiu osób starszych. Potrzeby i bariery

W tym panelu wystąpili przedstawiciele UTW przy uczelniach wyższych: prof. Ewa Kozdroń, prof. Kazimierz Wiech, prof. Zofia Szarota i dr Joanna Gradek.

Drogi wytycza się idąc – ta myśl towarzyszyła prof. Wiechowi, który o swoim UTW mówi, że jest to uniwersytet podróżujący. Spełnia on rolę edukacyjną, społeczną i integracyjną.

Zasada: chodzić – patrzeć – dostrzec – docenić pozwala na dobre wykorzystanie możliwości, które dają podróże. Przyroda, nauka, kultura to główne aspekty wycieczek.

Organizacja wycieczki powinna spełniać 3 cele: różnorodność, dobrą atmosferę i integrację grupy.

Najpierw należy rozeznać potrzeby grupy oraz jej możliwości finansowe. Przy dużej liczebności członków, tak jak to jest w miastach, nie ma problemu z naborem chętnych. Wycieczki 1-dniowe można organizować samodzielnie, dłuższe należy zlecać biurom lub organizacjom turystycznym. Prof. Zofia Szarota zwróciła uwagę na ubogą ofertę biur podróży dla osób starszych, ale zaczyna się to powoli zmieniać. Dr Gradek z AWF przypomniała znaną prawdę, że aktywny senior to zdrowy senior. Aby podróżować, trzeba mieć kondycję fizyczną a uzyskać ją można przez systematyczne codzienne ćwiczenia. Trzeba zaktywizować panów, których jest ciągle mało wśród członków UTW.

2. Turystyka senioralna w UTW i organizacjach senioralnych

W tym panelu uczestniczyli przedstawiciele UTW z Cieszyna i Leszna dzieląc się swoimi doświadczeniami w organizacji turystyki bliższej i dalszej. Wystąpili także: przewodniczka turystyczna po Krakowie i członek PTTK z Ośrodka Turystyki Górskiej. Mówili oni o organizowaniu wycieczek pieszych i autokarowych, które powinny zapewnić radość bycia w grupie i poczucie bezpieczeństwa. Wiele ciekawych informacji można uzyskać na stronie internetowej PTTK.

Wystąpili także przedstawiciele Min. Turystyki, Policji i Kolei. Mówili oni o bezpieczeństwie podróżowania, zniżkach i polityce senioralnej. Przedstawiciel Kolei zachęcał do podróży koleją i korzystania z przysługujących zniżek i składania reklamacji.

Duża liczba uczestników konferencji świadczy o zainteresowaniu tematyką różnych aspektów turystyki senioralnej, która ma duże perspektywy, bo seniorów przybywa.

 

                                                                                                Anna Płachta