27 września 2023 roku odbyliśmy piękną i pouczającą wycieczkę do Krakowa. Pierwszym jej

etapem było nasze uczestnictwo w wydarzeniu patriotycznym jakim był apel z okazji 84 rocznicy

utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, który to odbył się w miejscu szczególnym dla Krakowian

i Małopolan - pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Na placu Jana Matejki w Krakowie. Było to

wydarzenie poświęcone pamięci żołnierzy i cywilów tworzących tajne struktury państwa polskiego

podczas drugiej wojny światowej.

W uroczystości tej uczestniczyli: Wicewojewoda Małopolski Mateusz Mołodziński, zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie Inspektor Piotr Morajko, przedstawiciele władz

lokalnych i państwowych, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, szanowni kombatanci oraz

mieszkańcy Krakowa i okolic.

Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego i poniesienia flagi państwowej

na maszt. Odczytany został Apel Poległych, który był wyjątkowym wyrazem hołdu wszystkim, którzy

podejmowali cywilną i zbrojną walkę o niepodległą Polskę. Oddana została także salwa honorowa, a

przed Grobem Nieznanego Żołnierz a złożono kwiaty.

Podczas uroczystości tej Wicewojewoda Mateusz Mołodziński w imieniu Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczył Pana Jana Lohmanna Krzyżem Komandorskim

Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług, działalności patriotycznej, niepodległościowej i

kombatanckiej.

Po zakończeniu tej uroczystości zostaliśmy zaproszeni przez Panią Ewę Gil - drugiego dyrektora

w zarządzie Wojewody, do odwiedzenia siedziby władz województwa małopolskiego, czyli do

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie mieszczącym się przy ulicy Basztowej.

Jest to piękny zabytkowy budynek oddany do użytku w roku 1903. Mieliśmy możliwość

zwiedzenia tego pięknego obiektu, a potem przy kawie i ciasteczku mogliśmy swobodnie i życzliwie

porozmawiać z Wojewodą Małopolskim - Panem Łukaszem Kmitą, któremu mogliśmy

przedstawić nasze dokonania i trudności, a z drugiej strony spotkaliśmy się ze zrozumieniem naszych

spraw i otrzymaliśmy słowa wsparcia i zapewnienie pomocy jeśli taka byłaby potrzebna i możliwa.

Dalszym etapem naszej wycieczki był Wawel. Z pomocą przewodnika zwiedziliśmy dziedziniec,

komnaty wawelskie oraz skarbiec, gdzie każde miejsce tchnie historią oraz majestatem naszej

przeszłości. Na tym wycieczkę zakończono.

 

                                                                                       Zofia Polończyk