Terminy wykładów i zajęć

 

                            Harmonogram wykładów na semestr I 2016/2017:

 

11.X.2016 –Wykład  Inauguracyjny mec. Wiesławy Borczyk -Prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW                                                                           

                              „Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce”.

25.X.2016  -  Zwiedzanie obiektów zapory wodnej w Dobczycach z Magdaleną  Bujak –Lenczowską

                         Zbiórka uczestników godz. 1700 przy bramie budynku elektrowni-od ul. Podgórskiej)

08.XI.2016 – „Problemy współczesnych miast świata”- doc. dr hab. Hanna Grabowska – Pałecka

                                                                                                                                     Politechnika Krakowska

22.XI.2016 – „Dialog kościoła ze światem”- ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski

                                                                                                                                       Uniwersytet Papieski

06.XII,2016 – „O pojęciu demokracji”- prof. dr hab. Krzysztof Pałecki - Uniwersytet Jagielloński

20.XII.2016 –„ Bo najważniejszy jest człowiek. Historia i obecne działania Polskiej Akcji

                    Humanitarnej. Tadeusz Szczepaniak                         

03.I.2017 – Spotkanie Noworoczne    

 17.I.2017 – „Droga 66”- dziennikarka Dorota Warakomska

 

                                       Wszystkie wykłady będą się odbywać w sali konferencyjnej RCOS o godz.1700

 

 

                                                                   2015/2016

                          

                                                         Wykłady II semestr

 

                              02.02 – W Afryce z p. Katarzyną Ławrynowicz

 

                             16.02 – Zebranie Ogólne Sprawozdawcze

 

                             01.03 - Żony królów polskich – dr historii

                                                                                         Renata Zawistowska

                             15.03 – Interakcja leku z pożywieniem – dr farm. Paweł Paśko

 

                             05.04 - W krajach Ameryki Środkowej z

                                                                                        p. Katarzyną Ławrynowicz

                            19.04 – Z cyklu „Religie świata”- Zakony starożytne –

                                                                                           siostra Halina Mol

                            10.05 – O medycynie inaczej

                                                                                    dr n. med. Anita Błaut - Szlósarczyk

 

                            24.05 – Tworzymy świadomość ekologiczną

                                                                                    Zofia Miśkiewicz

                                                                                                                    Wykłady odbywać się będą w sali konferencyjnej RCOS o godz.1700

 

     

                                              Plan zajęć 2015/2016 sem. II

 

           poniedziałek - godz .1040 lektorat j. ang. p. Beata Strumidło-Wszołek

                                    godz. 1630 zajęcia plastyczne

                                                                       p. Elżbieta Klimek-Piwowarczyk

                                   godz.1800 warsztaty tkactwa artystycznego p. Anna Płachta (2 x w m-cu)

                                   godz.1900  joga

 

                    wtorek - godz.1700 wykłady (2 x w m-cu)

                                  godz.1900 kurs tańca p. Jan Golc

 

                     środa - godz.1700 gimnastyka p. Sylwia Nosal

 

               czwartek - godz.1630 obsługa komputera p. Elżbieta Klimek – Piwowarczyk

                                  godz.1745 j. ang. p. Magdalena Piwowarczyk

 

                                                         Plan zajęć 2015/2016 sem. I

 

           poniedziałek - godz.10.40 lektorat j. ang. p. Beata Strumidło-Wszołek

                                    godz. 16.30 zaj. plastyczne (papieroplastyka, ozdoby)

                                                                       p. Elżbieta Klimek-Piwowarczyk

                                   godz.18.00 warsztaty tkactwa artystycznego p. Anna Płachta (2 x w m-cu)

 

                    wtorek - godz.17.00 wykłady (2x w m-cu)

                                  godz.19.00 kurs tańca p. Jan Golc

 

                     środa - godz.17.00 gimnastyka p. Sylwia Nosal

 

               czwartek - godz.16.30 obsługa komputera p. Elżbieta Klimek – Piwowarczyk

                                  godz.17.45 j. ang. p. Magdalena Piwowarczyk

 

      

                                                Harmonogram wykładów 2015/2016 sem.I

 

                                                       13.10.2015 wykład inauguracyjny prof. dr hab. Krzysztofa Stopki

                                                      dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

                                                                         Kultura Ormian w dawnej Polsce”.

               27.10.2015 godz.17.00 debata z udziałem prof. .dr hab. Jacka Sieradzkiego

         Prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,

          kierownika Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJ

                                                                                           Cukrzyca - rozpoznanie, zagrożenia i leczenie.

03.11.2015 godz.17.00 Stany Zjednoczone oczami Marka Kaczora.

  17.11.2015 godz.17.00 Psychologiczne aspekty choroby Alzheimera

                  Katarzyna Ławrynowicz – neurologopeda.

        01.12.2015 godz.17.00 „Dobczyce podczas zaborów” - Paweł Figlewicz

             historyk,autor monografii o Dobczycach.

              15.12.2015 godz.17.00 Opowieści myśliwskie Włodzimierza Żuławińskiego

05.01.2016 Spotkanie noworoczne

              19.01.2016 godz.17.00 ..........?( Temat do zaproponowania przez słuchaczy)

 

                                                                                                            Wykłady będą się odbywały w sali 242 (konferencyjna) I p.