Na inaugurację działalności Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach przybyło 66 osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach uniwersytetu. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce p. Marcin Pawlak, Zastępca Burmistrza p. Paweł Machnicki, poseł RP p. Elżbieta Achinger, poseł RP p. Joanna Bobowska, Wicestarosta Powiatu Myślenickiego p. Tomasz Suś, dyrektor MGOKiS w Dobczycach p. Andrzej Topa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach p. Paweł Piwowarczyk, wicedyrektor Gimnazjum w Dobczycach p. Mariola Duda, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Dobczycach p. Mariola Grandys. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.