Pani Jolanta Szwalbe nazywa siebie „nieuleczalną optymistką”. Przyjechała do nas z Łodzi, aby zarazić nas swym optymizmem. Podczas inspirującego wykładu, przygotowanego na podstawie antologii cytatów, przekazała nam cenne wskazówki, jak odnaleźć źródło radości i sens życia, jak z wdziękiem się zestarzeć.

Pani Szwalbe jest autorką czterech zbiorów cytatów. „Sekrety istnienia” to zbiór mądrości, z których każdy może czerpać podpowiedzi, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, gdzie szukać motywacji do działania, czym się kierować w swoich wyborach na różnych etapach życia. Inspirujące cytaty o pieniądzach, inwestowaniu, decyzjach, sukcesie i przyszłości znajdziemy w Jej kolejnej antologii „Myśl i działaj dla przyszłości”. „Złap na zawsze wiatr w żagle” to książka zawierająca 1000 cytatów rozbudzających ducha przedsiębiorczości. Antologia „Wyrusz w drogę” to wybrane myśli Jana Pawła II o działaniu, człowieku, życiu, starości, pracy, bogactwie i cywilizacji miłości.

Pani Szwalbe na co dzień realizuje myśl J. W. Goethe: „Jeśli jest coś, co możesz zrobić albo ci się śni, że możesz, zacznij to robić. W śmiałości tkwi geniusz, potęga i magia.” Jest żywym dowodem na to, że w jesieni życia można spełniać swoje marzenia, wytyczać sobie ambitne cele i konsekwentnie je realizować, znajdując w tym radość i satysfakcję. Słuchacze UTW obecni na wykładzie z zainteresowaniem wysłuchali przemyśleń naszego Gościa oraz przytaczanych, inspirujących do działania cytatów, ubarwionych wieloma anegdotami o ich autorach.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach spotkali się w miłej, świątecznej atmosferze, aby wspólnie pokolędować i złożyć sobie noworoczne życzenia. W spotkaniu uczestniczyli przyjaciele naszego uniwersytetu: pan Marcin Pawlak – Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce oraz pani Maria Brożek – Prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby w Dobczycach.

Uroczystość uświetniły „Jasełka” przygotowane przez uczniów klasy 1b ze Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego
w Dobczycach pod kierunkiem wychowawczyni pani Grażyny Pudlik.

Zarząd UTW złożył wszystkim swoim słuchaczom serdeczne życzenia świąteczne zredagowane przez p. Magdalenę Krzelowską i umieszczone na pięknie opracowanej graficznie karcie.

Wykład wygłoszony przez siostrę Halinę Mol jest pierwszym z zapowiedzianego cyklu wykładów przybliżających słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach różne religie świata. Siostra Halina jest doktorem teologii, katechetką, znawczynią religii i kultury żydowskiej. Wykład został przez wszystkich obecnych uznany za bardzo interesujący. W znacznej mierze poszerzył wiedzę słuchaczy i wzmocnił ich zainteresowanie tym tematem. Słuchaliśmy siostry Haliny z ogromną uwagą i z podziwem dla jej wiedzy.

W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dobczycach zorganizowaliśmy spotkanie z panem Ziemowitem Kalinowskim - autorem książki „Bohaterowie wyklęci ziemi myślenickiej 1945 – 1956”.

Nasz gość w interesujący sposób przybliżył uczestnikom spotkania ten tragiczny, ale ciekawy z punktu widzenia historyka okres w najnowszych dziejach naszej Ojczyzny. Temat ten wzbudził żywe zainteresowanie zgromadzonych w sali biblioteki słuchaczy, szczególnie tych, którzy w swojej pamięci przechowują wspomnienia z tych lat. Niektórzy z uczestników spotkania znali osobiście bohaterów opisanych na kartach książki pana Kalinowskiego, niektórych nie ominęła fala represji. Należy do nich słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach pan Marian Para, który w latach powojennych został aresztowany i przesłuchiwany. Pan Kalinowski wspomina o nim w swojej książce: „Torturami fizycznymi i psychicznymi starano się wymusić na nim samooskarżenie, że kierował antypaństwową organizacją na terenie szkoły”. Spotkanie z historykiem miało żywy przebieg. Autor odpowiadał na liczne pytania zebranych i uczestniczył w dyskusji, podczas której przypomniano kilku mieszkańców Dobczyc i okolic, których można zaliczyć do „bohaterów wyklętych”, bo swoją postawą zasłużyli na naszą pamięć i szacunek.