Zarząd UTW złożył wszystkim swoim słuchaczom serdeczne życzenia świąteczne zredagowane przez p. Magdalenę Krzelowską i umieszczone na pięknie opracowanej graficznie karcie.