Wykład wygłoszony przez siostrę Halinę Mol jest pierwszym z zapowiedzianego cyklu wykładów przybliżających słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach różne religie świata. Siostra Halina jest doktorem teologii, katechetką, znawczynią religii i kultury żydowskiej. Wykład został przez wszystkich obecnych uznany za bardzo interesujący. W znacznej mierze poszerzył wiedzę słuchaczy i wzmocnił ich zainteresowanie tym tematem. Słuchaliśmy siostry Haliny z ogromną uwagą i z podziwem dla jej wiedzy.