24.06 2014 słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku  spotkali się kameralnie przy skromnym poczęstunku na zakończeniu I roku akademickiego. Okazja taka sprzyja podsumowaniom. Tak było i tym razem. Prezes stowarzyszenia stwierdziła, że udało się doprowadzić do końca wszystkie rozpoczęte zajęcia : lektoraty językowe, informatykę, plastykę z elementami historii sztuki. Zajęcia ruchowe czyli gimnastykę i kurs tańca prowadzone przy wsparciu MGKiS zostały przesunięte na październik. Wszystkim  nauczycielom dziękujemy tą drogą za poświęcony czas, stworzenie dobrej, twórczej atmosfery i zrozumienie. Pracy tej podjęli się:

  • mgr Beata  Strumidło-Wszołek, mgr Monika Banaś, mgr Magdalena Piwowarczyk, mgr Józefa Żuławińska-Czyż
  • mgr Małgorzata Chanek, mgr Łukasz Chanek, mgr Rafał Cygan
  • mgr Anna Chanek , mgr Jan Golc.

Jesteśmy  bardzo  wdzięczni,  dlatego opracowałam dla Nich podziękowania również na piśmie. Podobnie czynimy w stosunku do osób, które społecznie przygotowały i przeprowadziły dla nas wykłady:

  • Poseł na Sejm RP Elżbieta Achinger- „Tradycja i współczesność Sejmu RP”
  • mgr Joanna Grzelka- Kopeć - „ Profilaktyka walki z rakiem”
  • pani Jolanta Skrzydlewska - ,,Pielęgnacja urody”
  • pan Stanisław Funek z zespołem  gawędziarz i  kier. Zespołu „Kliszczacy z Tokarni
  • dr n. farm. Paweł Paśko  - „Wiem, co jem”
  • mgr Jacek Mikołajczyk - „ Podróże bliskie i dalekie”
  • dr n. med. Anita Błaut Szlósarczyk -  „Medycyna przeciw starzeniu się”

Udało się więc zaprosić ciekawe osoby na wykłady, które są naszą działalnością statutową. Obecnych na tych spotkaniach było jednak czasem niewielu słuchaczy . Największą frekwencją mogła poszczycić się siostra Halina Mol z cyklem ”Religie świata”. W nawiązaniu do wykładu pt. Judaizm  skorzystaliśmy z Jej zaproszenia na krakowski Kazimierz –miejsca  bardzo  związanego z historią polskich Żydów. Temat prześladowania narodów polskiego i żydowskiego  pojawił się także podczas wycieczki do muzeum „Fabryka Schindlera” na wystawę „Kraków podczas okupacji”.

Planujemy jeszcze wycieczkę turystyczno-krajoznawczą  22.07.2014 do Olkusza, Kluczy, na Pustynię Błędowską i do Ogrodzieńca. Zapisy prowadzi i wpłaty przyjmuje skarbnik stowarzyszenia pani Teresa Szczepkowska.

Małym zainteresowaniem cieszyły się  organizowane przez p. Poseł  E. Achinger  I   Senioralia. Tymczasem wszyscy zaproszeni do dyskusji panelowych w sobotę 14.06 2014 goście podejmowali tematy interesujące wszystkich seniorów. Były głosy aby  się jednoczyć, organizować, upominać  o swoje prawa i wybierać własnych przedstawicieli do różnych decyzyjnych gremiów. Marginalizowanie sporej grupy obywateli powoduje, że stają się oni jedynie „kartką wyborczą” jak stwierdził jeden z zaproszonych do dyskusji gości.  W niedzielę 15.06. chodziło o to, aby pokazać podczas parady na Rynku Głównym, że jest nas spora grupa, o którą warto zabiegać. 

Prezes S .Błaut poinformowała, że złożone zostały dwa duże projekty – jeden dwuletni – niestety bez dofinansowania. W realizacji jest projekt złożony w UMiG na kwotę 7200 zł. Zabezpiecza on wypłaty dla nauczycieli od 01.05.2014. Pozostała kwota zostanie przeznaczona zgodnie z harmonogramem na  dofinansowanie wspomnianej wycieczki.

Odbył się I  Gminny Piknik Organizacji Pozarządowych 26.05.2014,gdzie prezentowało  się także nasze Stowarzyszenie ze  swoim stoiskiem, tablicami z informacją o nas, wystawką  prac grupy plastycznej, pytaniami do uczestników z  historii  i współczesności Dobczyc.  Przygotowane zostały anonimowe  ankiety, które  rozdane również  i  dziś  posłużą dalszemu rozeznaniu potrzeb I oczekiwań słuchaczy. Zarząd i Rada Słuchaczy weźmie je pod uwagę przy planowaniu harmonogramu wykładów i zajęć  na II rok akademicki. Nie zwlekając  p. prezes zaproponowała do wspomnianej Rady p. Krystynę Drożdż, która bardzo aktywnie włącza się we  wszelkie inicjatywy UTW – działa w Klubie Miłośników Literatury przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy organizacji I Pikniku ,wzięła chętnie udział w „Senioraliach”. Podobną aktywność i troskę o nasze  stowarzyszenie wykazuje p. Stanisława Błaszak. Trzecią chętną do pomocy osobę zgłoszono z sali. Pan Stanisław Krzelowski przyjął proponowaną funkcję i w tym składzie Rada Słuchaczy rozpocznie zapewne już we wrześniu działalność.( p .Krystyna Drożdż, p. Stanisława Błaszak, p. Stanisław Krzelowski.)

Wszyscy, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejsze zakończenie są grupą wyróżniającą się, są tymi osobami, dzięki którym nasz uniwersytet działa. Dla nich przygotowałam dyplomy ukończenia I roku z grafiką naszej strony internetowej. P. Cecylię Frajtag poproszę o piękne wpisanie kolejnych nazwisk, wszystkich zaś o ich przyjęcie jako pamiątkę całorocznych trudów a może również miłych wspomnień. Prawidłową działalność naszego uniwersytetu zawdzięczamy  współpracy i pomocy  szeregu instytucji.

Dziękujemy  zatem pracownicom i  Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej za okazywaną pomoc oraz wspólną organizację spotkań w ramach Klubu Miłośników Literatury.

Składamy podziękowania dyrekcji Gimnazjum im .Jana Pawła II za to, że nasze zajęcia dydaktyczne mogły odbywać się  bez przeszkód w salach języków obcych pracowniach komputerowych.

Wyrażamy także wdzięczność administracji i Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, dzięki którym mogliśmy korzystać z sali konferencyjnej na wykłady i innych pomieszczeń w razie potrzeby.

Wszystko to, nie byłoby możliwe bez wielkiej sympatii  i osobistego  poparcia dla naszych działań  Pana Burmistrza Marcina Pawlaka i pracowników Urzędu Miasta i Gminy.  Doceniamy ich szczególną wrażliwość i otwarcie na nasze potrzeby.

Wszystkim słuchaczom  życzę w imieniu Zarządu i swoim własnym zasłużonego wakacyjnego wypoczynku ,ciekawych  podróży bliskich   i dalekich oraz powrotu w zdrowiu na zajęcia II roku.