28.04.2015 poznawaliśmy wraz z mgr Pawłem Figlewiczem nauczycielem Gimnazjum im. Jana Pawła II historię Dobczyc. Nasz gość, autor obszernej monografii o Dobczycach, zagłębił się w najstarsze dokumenty i przedstawił nam historię miasta od pierwszej o nim wzmianki, która miała miejsce w 1266 roku. W 1311 roku przebywał w miejscowości Łokietek, wiemy o tym z dokumentu konfiskaty dóbr buntownikom za udział w buncie wójta Alberta. Dobczyce  i okolice były królewszczyzną. Za dzierżawę dóbr płacono królowi. Zachował się dokument ze spisu podatkowego z 1362 roku sporządzony przez lustratorów królewskich.

     Na czele miasta stali starostowie (dziedziczni lub wyznaczani) sprawujący sądy. Istniał urząd wójta, była ława oraz rada na czele z burmistrzem. Księgi podają, że w 1712 roku było spisanych jedynie 12 dzieci (epidemia cholery). Jako ciekawostkę przytoczę, że autor monografii odnalazł dokument potwierdzający zatrudnienie tzw. oglądacza zwłok, który stwierdzał zgon ( był tańszy od lekarza).

    Najbogatszą grupę zawodową stanowili krawcy(spisy inwentarza przy okazji testamentów), a najliczniejszą, ale biedną szewcy. Prąd elektryczny mamy od 1927 roku. Pan Paweł Figlewicz zna tak dobrze historię swojego rodzinnego miasta, że mógłby opowiadać godzinami. W dalszym ciągu gromadzi ocalałe dokumenty z najnowszej historii, zdjęcia i ciekawostki opowiadane przez najstarszych mieszkańców.

                                                                     Dziękujemy i mamy nadzieję na kolejne spotkania.