Nowy rok akademicki rozpoczęliśmy uroczyście 10. października hymnem „Gaudeamus igitur” wykonanym przez chór

Szkoły Muzycznej im. Franciszka Mireckiego w Dobczycach prowadzony przez Marka Hampela.

 

Po hymnie wystąpiła Prezes Stowarzyszenia UTW Wanda Balcerzak – Żółtowska, która przywitała serdecznie gości i

studentów. Na naszą uroczystość przybyli: Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, Starosta Myślenic Józef Tomal,

Wicestarosta Myślenic Rafał Kudas, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Jakubowska, przedstawiciel Sejmiku Małopolski

Stanisław Bisztyga, Dyrektor RCOS Andrzej Topa, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Piwowarczyk, Dyrektorka

Szkoły Muzycznej im. F. Mireckiego Magdalena Irzyk, Kierownik Zespołu Tanecznego w Dobczycach Adrian Kulik, przedstawicielka

Stowarzyszenia Granica Małgorzata Zbrożek, kandydat na posła Andrzej Stawicki.

 

Następnie głos zabrał burmistrz Tomasz Suś, który pogratulował nam zapału i niegasnącej potrzeby zdobywania wiedzy, rozwijania

pasji i zdolności oraz życzył owocnego nowego roku akademickiego. W dalszej części uroczystości wystąpili uczniowie szkoły

muzycznej:

młody pianista Jakub Adamowski, klarnecistki Milena Duda i Weronika Stasiak oraz trębacz Kamil Głąb. Bardzo dziękujemy

uczniom i nauczycielom szkoły za uświetnianie każdej naszej uroczystości.

 

 Po muzycznych prezentacjach Prof. dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego Anna Piotrowska wprowadziła nas w świat Romów

wykładem "Wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną".  Wykład był niezwykle ciekawy i znacząco

poszerzył naszą wiedzę o historii i kulturze Romów, a co za tym idzie właściwe postrzeganie tej mniejszości etnicznej.

 

Po wykładzie Prezes Wanda Balcerzak - Żółtowska poinformowała uczestników uroczystości, że poprzednia Pani

Prezes, Stanisława Błaut, laureatka Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w Dziedzinie Kultury przekazała

statuetkę naszemu uniwersytetowi jako symbol dziesięcioletniej współpracy. Serdecznie Pani Błaut dziękujemy i gratulujemy

nagrody.

 

Naszą uroczystość uświetniła śpiewaczka Wiktoria Bisztyga, która, przy akompaniamencie absolwenta krakowskiej Akademii

Muzycznej, kompozytora Pawła Pierzchały, zaśpiewała, radując nasze uszy i serca, znane pieśni oraz arie z oper i operetek. Bardzo

dziękujemy za tę duchową ucztę.

 

Życzenia dalszych sukcesów uniwersyteckich oraz gratulacje za dotychczasową pracę i zapał złożyli nam również starosta Józef

Tomal i przewodnicząca Małgorzta Jakubowska.

 

Na tym oficjalna część uroczystości została zakończona i Pani Prezes zaprosiła na poczęstunek. Spotkanie przy ciastku, kawie i

herbacie było radosne, pełne śmiechu i serdecznych rozmów. Wszyscy wspaniale czuliśmy się w cudownej atmosferze, a

włodarze starostwa i gminy prześcigali się w obietnicach współpracy i pomocy w działaniach uniwersytetu. Było

"gwarno i rojno".

Szczególne podziękowania za przygotowanie nieoficjalnej części uroczystości, w tym słodkich smakołyków, należą się koleżankom Janinie Lichoń, Wandzie Michalik,

Marii Wątorek, Annie Różyckiej, Barbarze Simon, Halinie Lisowskiej, Stanisławie Błaszak, Annie Mikołajczyk i Ewie Kozłowskiej.

Piękne jesienne bukiety, którymi obdarowano Panią Irzyk, Panią Profesor i Panią Bisztygę, były dziełem Zofii Choróbskiej.

Kolega Leszek Kula, profesjonalny fotograf, uwiecznił uroczystość na zdjęciach, które można obejrzeć na stronie fb uniwersytetu.

Cieszymy się, że kolejny rok uniwersytecki dostarczy nam nowej wiedzy, będzie dalej doskonalił umiejętności i fizyczną sprawność

oraz obfitował w ciekawe i serdeczne koleżeńskie spotkania.

 

                                                                                                                                            Ewa Kozłowska

 

Streszczenie wykładu

Wykład inauguracyjny wygłoszony przez dr Annę G. Piotrowską, prof. UJ z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowany był Wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną. Ukazywał on historię Romów w Europie oraz ich zaangażowanie w muzykę jako długotrwały proces. Po wyjaśnieniu skąd Romowie pochodzą, kiedy i w jaki sposób pojawili się w Europe, wytłumaczone zostało także pochodzenie rozmaitych określeń pod jakimi Romowie funkcjonowali w kulturze europejskiej. Następnie, omówione zostały typowe dla społeczności romskiej zajęcia, w tym wróżbiarstwo,  a także muzykowanie. Zwrócono uwagę na zmiany w nastawieniu do Romów, szczególnie w XVIII wieku, kiedy Romowie zaczęli być coraz bardziej i szerzej znani jako skrzypkowie i tworzyli własne kapele. Temat repertuaru kapel cygańskich był bogato ilustrowany przykładami muzycznymi. Podczas wykładu poruszono także kwestię naukowych opisów kultury Romów oraz problem definiowania w XIX wieku tzw. cygańskości. W sferze muzycznej, z jednej strony, Romowie pojawiali się jako bohaterowie oper, operetek, a z drugiej strony ich kapele muzyczne służyły jako wzór dla kompozytorów piszących w tzw. stylu węgierskim, utożsamianym (niesłusznie) ze stylem cygańskim za sprawą Franza Liszta. W ostatniej części wykładu zasygnalizowano jak obecnie, np. w Polsce, Romowie kultywują swoje tradycje muzyczne, chętnie prezentując je na forum publicznym.

                                                                                                                                              Anna Piotrowska