Kronika

      Podczas drugiego wykładu w tym semestrze mieliśmy przyjemność gościć panią Marię Bujas - Łukaszewską, aktorkę z wykształcenia.

  Zanim jednak oddaliśmy  jej głos, minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszej koleżanki Barbary Obidowicz - Molińskiej,osoby bardzo serdecznej, życzliwej, niezwykle kulturalnej. Była z nami od początku istnienia UTW.

    Następnie pani Maria krótko opowiedziała nam o sobie i swojej pracy aktorskiej. Studiowała w PWST w Krakowie, którą ukończyła w 1980 r. Występowała zarówno w teatrze jak i wielu filmach i serialach telewizyjnych u boku znanych i lubianych aktorów. Obecnie możemy ją oglądać w serialu "Lekarze na start" w TV Puls oraz Teatrze im Słowackiego w Krakowie w sztuce Mrożka "Tango". Jednakże aktorstwo nie stało się jedyną pasją pani Marii. Wychowując własne dzieci zaobserwowała, że wśród ich rówieśników a także i młodzieży brakuje obycia i kultury zachowania towarzyskiego- właśnie dzieci stały się inspiracją do założenia Akademii Dobrych Manier. 

   Postanowiła zająć się nauczaniem dobrego wychowania czyli wprowadzić w życie dzieci i młodzieży, a następnie osób dorosłych "savoir vivre". Określenie to pochodzi z języka francuskiego i oznacza umieć, wiedzieć jak żyć. Jest to kodeks towarzyski określający poprawny sposób zachowań. Zaczęła wdrażać lekcje poprawnego zachowania w szkołach - początkowo były to eksperymenty oparte na bajkach i krótkich scenkach, które zyskały uznanie uczestników i pedagogów.

  Stolicą protokołu światowej dyplomacji od dwustu lat jest Wiedeń. Wybrano pięć języków dyplomacji: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i chiński. Polska przyjęła język francuski. Kodeks dyplomacji dotyczy jedzenia, strojów, uprzejmości i grzeczności. Wiedeński protokół dyplomacji obowiązuje na całym świecie i porządkuje zachowanie wobec głów państw zagranicznych. Podczas tych ceremonii obowiązuje ranga, precedencja uczestniczących w tym osób lub kolejność według alfabetu w brzmieniu angielskim. Jedynym państwem, które ma inną etykietę dyplomatyczną jest Watykan ponieważ ma inną rangę. Decydującą rolę w ustalaniu kolejności odgrywa tu data zawarcia Konkordatu.

Określany jest sposób ubierania się kobiet i mężczyzn, w którym bierze się pod uwagę jakość materiału, kolor i fason stroju-długość rękawa czy spódnicy.

Wiedza określająca zachowanie ma trzy stopnie wtajemniczenia:

- savoir vivre 

- etykieta biznesu 

- etykieta dyplomatyczna 

   Pani Maria Bujas - Łukaszewska dała nam też krótką lekcje z savoir vivr. W poprawnym zachowaniu obowiązuje: przywilej wieku, przywilej płci(kobieta na pozycji uprzywilejowanej) i precedencja (funkcja zawodowa).

Kolejność podania ręki: starszy młodszemu, kobieta mężczyźnie, przełożony podwładnemu. W mówieniu sobie "dzień dobry" obowiązuje dokładnie odwrotna kolejność: młodszy starszemu, mężczyzna kobiecie, podwładny przełożonemu.

Przechodzenie na "ty" proponuje: starszy młodszemu, kobieta mężczyźnie, przełożony podwładnemu. Kobietę całuje się w rękę tylko w wyjątkowych sytuacjach i w pomieszczeniach. O etykiecie dobrego zachowania pani Maria mogłaby nam jeszcze wiele opowiedzieć, jest to temat obszerny i ciekawy.

   Przestrzegając dobrych manier i odpowiedniego zachowania ułatwiamy sobie codzienne życie, okazujemy sobie szacunek, jesteśmy dla siebie milsi. Ważne jest zatem, abyśmy tą wiedzę przekazywali młodzieży.

 

                                                                                                                             Krystyna Drożdż

 

            Tydzień temu uroczystą inauguracją oraz ciekawym wykładem prof. Kazimierza Wiecha rozpoczęliśmy nowy rok akademicki.

     Dzisiaj 20.10.2017 miał miejsce wyjazd do teatru. Tym razem wybraliśmy Teatr Ludowy, który działa od 1955 roku. W założeniach miał być sceną kameralną nowohuckiego teatru, który miał powstać na Placu Centralnym. Jednak nigdy teatr ten nie powstał i scena, która miała być kameralną jest główną sceną w Nowej Hucie.  Teatr Ludowy wystawia również sztuki na Scenie pod Ratuszem w budynku ratusza na Rynku Głównym. My wybraliśmy spektakl autorstwa Moliera pt. Tartuffe  (w oryginale „Świętoszek”).

       Molier urodził się w 1622 roku w Paryżu, od dzieciństwa interesował się teatrem. Otrzymał staranne wykształcenie w kolegium jezuickim. Zakochany w aktorce założył spółkę z aktorską trupą. Początkowo wraz ze swą trupą występował na prowincji, po dwunastoletniej wędrówce po Francji powrócił do Paryża. Tu dzięki swemu komediopisarskiemu talentowi zyskał poparcie i opiekę króla Ludwika XIV. Molier napisał ponad 30 komedii, zmarł na scenie w trakcie przedstawienia „Chory z urojenia” w 1673 roku. Pochowano go na cmentarzu dopiero na polecenie króla, w nocy, mimo sprzeciwu duchowieństwa.

      Tomasz Swoboda czeski reżyser, który na stałe współpracuje z Teatrem Ludowym w niekonwencjonalny sposób zmierzył się z geniuszem Moliera. Tartuffe swą pokorną z pozoru postawą szybko zdobywa sympatię i zaufanie gospodarza Orgona . Ma wpływ na każdą jego decyzję. Domownicy krytycznie odnoszą się do postępowania Świętoszka, dostrzegając jego obłudę i hipokryzję. Orgon łamie obietnicę daną swej córce Mariannie, która miała wyjść za Walerego i postanowił wydać ją za Tortuffea. Przeciw biernej postawie ojca wobec Świętoszka buntuje się jego syn Damis. Widzi Świętoszka zalecającego się do żony Orgona i donosi o jego prawdziwym obliczu ojcu.  Orgon nie wierzy synowi, wyrzuca go z domu, a cały majątek przepisuje Świętoszkowi, nie zważając na przestrogi całej rodziny.  Wreszcie żona Elmira postanawia narazić się na zaloty Tartuffea, by przekonać męża o jego intencjach. Świętoszek w sprowokowanej przez Elmirę scenie odsłania swoje prawdziwe oblicze. Orgon jest oburzony, postanawia wyrzucić go z domu, który okazuje się, nie jest już jego własnością. Jest zrozpaczony, tym bardziej, że powierzył Świętoszkowi dokumenty obciążające go przed królem. Przybywa pan Zgoda, który nakazuje rodzinie Orgona opuścić dom. Sztuka kończy się oczywiście dobrze, pojawia się oficer gwardii, który aresztuje Świętoszka.

         Forma utworu stanowi jedno ze szczytowych osiągnięć talentu dramatopisarstwa Moliera. Mimo, że Świętoszka zalicza się do arcydzieł komedii obyczajowej jest on też niezaprzeczalnym arcydziełem jako satyra społeczna. Molier piętnuje tu przede wszystkim obłudę i zakłamanie, ale występuje również przeciw popadaniu w skrajności. Postać zaślepionego do granic możliwości Orgona stanowi osnowę do wątku komediowego, z drugiej jednak strony jest wyrazem protestu autora przeciw całemu systemowi wartości moralnych, zwyczajów i przekonań, które pozwalają licznym oszustom żerować na naiwności i nieświadomości ludzkiej.

      Chociaż od powstania utworu minęło ponad 500 lat tematyka w dzisiejszych czasach jest nadal aktualna a przeniesienie fabuły do współczesności pozwoliło na lepsze jej zrozumienie.

 

                                                                                                                                                                 Stanisława Błaszak

     W uzupełnieniu tekstów o Inauguracji naszego roku akademickiego dodaję, że wśród zaproszonych gości nie zabrakło towarzyszącego nam często wicestarosty powiatu myślenickiego Tomasza Susia, który zadeklarował chęć dalszej pomocy i wspierania naszych działań. Był również obecny dyrektor Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego, gdzie odbywają się nasze zajęcia - Andrzej Topa, jak również blisko z nami współpracujący dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Paweł Piwowarczyk. Do  odwiedzenia progów Zespołu Szkół (technikum, liceum, szkoły zawodowe) zaprosił zebranych dyrektor Bogusław Lichoń.

     Minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszej niedawno zmarłej koleżanki Anny Bugaj, członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, osoby bardzo serdecznej , uczynnej, aktywnie podejmującej działania  na rzecz dobra wspólnego. Nie przypuszczaliśmy, kiedy w czerwcu czytała sprawozdanie finansowe, że dziś jej z nami nie będzie.

      Z radością powitaliśmy nowych słuchaczy mając nadzieję, że spełnią się ich oczekiwania na miłe i ciekawe spędzanie z nami wolnego czasu. W nowym roku akademickim będą kontynuowane rozpoczęte wykłady cykliczne związane z historią, podróżami, architekturą, medycyną oraz nowe - np. spotkanie z aktorką Marią Bujas - Łukaszewską czy filozofką i etykiem dr Antoniną Sebesta.  Zapraszam słuchaczy do prezentowania się w czasie wykładu 6 lutego 2018; mogą to być opowieści z podróży, zapamiętane zdarzenia, prezentacje zdjęć itp. Na zgłoszenia czekamy do 15 grudnia. Będzie też kontynuowana gimnastyka, zajęcia taneczne, obsługa komputera i język angielski. W ankietach wypełnionych po zakończeniu roku akademickiego padły propozycje spędzania wolnego czasu na grach towarzyskich. Uznaliśmy,że zaczniemy od gry królewskiej- szachów, które mają w Dobczycach długą tradycję. Prosimy o wpisywanie się chętnych na przygotowane listy.

     Wielką radość sprawili nam przyjęciem zaproszenia i swoim bezinteresownym występem miejscowi artyści- Marysia Niewitała, którą wielu z nas zna jako niezwykły talent wokalny oraz Piotrek Skóra, który gra i śpiewa od zawsze. Dziś jest nauczycielem SP nr 1, mamy więc nadzieję, że zamiłowania artystyczne zaszczepi swoim uczniom.

      Pozostały czas spędziliśmy integrując się przy skromnym poczęstunku.

 

                                                                                                                                                         Stanisława Błaut

 

otwarcie roku akademickiego 2017/2018Gaudeamus igitur zabrzmiał już po raz piąty podczas uroczystego otwarcia roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach, które miało miejsce 10 października 2017 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach. Słuchaczy i gości powitała Prezes UTW Stanisława Błaut. Uczestniczący w spotkaniu Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki życzył stowarzyszeniu i słuchaczom realizacji wszystkich zamierzonych planów, podkreślając wartość uczenia się przez całe życie, a także rolę stowarzyszenia w umacnianiu i wspieraniu reformowanego obecnie systemu szkolnictwa.

Prof. dr hab. Kazimierz Wiech, wybitny entomolog i autor wielu publikacji naukowych z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który miał już okazję dwukrotnie gościć w Dobczycach, wygłosił niezwykle ciekawy wykład na temat owadów: „Ochrony bioróżnorodności owadów – piękna idea i smutna rzeczywistość”. Wprowadził słuchaczy w fascynujący świat owadów, wplatając w swój wykład dygresje, wiersze, a nawet piosenki. Podkreślał, że każdy z owadów ma cechy, które fascynują, wygląd, zachowanie, komunikacja między sobą, konstrukcja owadów, z której wynika zdolność latania i ich wytrzymałość, która w znacznej mierze przewyższa wytrzymałość człowieka. Prof. dr hab. Kazimierz Wiech w ślad za Einsteinem zastanawiał się, czy po wyginięciu owadów, człowiek przetrwałby tylko cztery lata? Zachęcał do pokochania świata owadów, uwrażliwienia się na przyrodę i nie traktowania ich jedynie w kategorii robali i szkodników, których przez działalność człowieka już prawie 95% jest skrajnie zagrożonych wyginięciem. Ta nasza niechęć jak mówił bierze się zazwyczaj z niewiedzy i strachu.

Uniwersytet III Wieku jest otwarty na nowych słuchaczy. Przed nimi jeszcze wiele spotkań z ciekawymi ludźmi, wykładów podejmujących tematy z różnych dziedzin życia. Warto przyłączyć się, nie siedzieć w domu, bo jak podkreślał profesor Wiech, zwłaszcza w wieku 60+ trzeba mieć marzenia i trzeba myśleć co przed nami i to powinno stać się sensem naszego życia.

Wieczór uświetnili muzycznie Maria Niewitała i Piotr Skóra.

Tekst i zdjęcia Magdalena Gaweł Biuro Promocji UGiM

Uniwersytet Trzeciego Wieku otworzył nowy rok akademicki 2017/2018
Uniwersytet Trzeciego Wieku otworzył nowy rok akademicki 2017/2018
Uniwersytet Trzeciego Wieku otworzył nowy rok akademicki 2017/2018
Uniwersytet Trzeciego Wieku otworzył nowy rok akademicki 2017/2018
Uniwersytet Trzeciego Wieku otworzył nowy rok akademicki 2017/2018
Uniwersytet Trzeciego Wieku otworzył nowy rok akademicki 2017/2018

 

 Wykładem prof. dr hab. Kazimierza Wiecha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie rozpoczął się nowy rok akademicki na dobczyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wykład na temat ochrony bioróżnorodności owadów w Polsce wysłuchało czterdziestu studentów. Inaugurację roku akademickiego uświetnił mini recital Marii Niewitały i Piotra Skóry.

 To piąty rok działalności uniwersytetu w Dobczycach, który otwarty jest dla wszystkich seniorów, ale nie tylko. Różnorodna tematyka spotkań zaplanowanych na ten rok może zachęcić każdego, kto chciałby dowiedzieć się czegoś nowego i interesującego w formule wykładów. Nie będą to przypadkowe spotkania, a przygotowane i prowadzone przez wykładowców z krakowskich uczelni, osoby z tytułami naukowymi oraz pasjonatów.

 Wykłady odbywać się będą we wtorki, co dwa tygodnie, przez dwa semestry. Kolejny, 24 października, poprowadzi aktorka Maria Bujas - Łukaszewska, która opowie o zawodzie aktorki. W kolejnych tygodniach, studenci będą mieli okazję wysłuchać również tematów podróżniczych, historycznych i zdrowotnych.

 Uniwersytet prowadzi też zajęcia fakultatywne: gimnastykę, informatykę, kurs tańca, a także język angielski.

 Zapraszamy na stronę Uniwersytetu www.utw.dobczyce.pl, gdzie znajdują się aktualności, harmonogramy spotkań oraz ciekawostki z życia Uniwersytetu.

Fot. i tekst Karolina Machnicka

Dobczycki Portal Informacyjny DPI 

                                     
 Zdjęcie użytkownika Dobczycki Portal Informacyjny DPI.