Nowy rok akademicki rozpoczęliśmy uroczyście 10. października hymnem „Gaudeamus igitur” wykonanym przez chór

Szkoły Muzycznej im. Franciszka Mireckiego w Dobczycach prowadzony przez Marka Hampela.

 

Po hymnie wystąpiła Prezes Stowarzyszenia UTW Wanda Balcerzak – Żółtowska, która przywitała serdecznie gości i

studentów. Na naszą uroczystość przybyli: Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, Starosta Myślenic Józef Tomal,

Wicestarosta Myślenic Rafał Kudas, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Jakubowska, przedstawiciel Sejmiku Małopolski

Stanisław Bisztyga, Dyrektor RCOS Andrzej Topa, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Piwowarczyk, Dyrektorka

Szkoły Muzycznej im. F. Mireckiego Magdalena Irzyk, Kierownik Zespołu Tanecznego w Dobczycach Adrian Kulik, przedstawicielka

Stowarzyszenia Granica Małgorzata Zbrożek, kandydat na posła Andrzej Stawicki.

 

Następnie głos zabrał burmistrz Tomasz Suś, który pogratulował nam zapału i niegasnącej potrzeby zdobywania wiedzy, rozwijania

pasji i zdolności oraz życzył owocnego nowego roku akademickiego. W dalszej części uroczystości wystąpili uczniowie szkoły

muzycznej:

młody pianista Jakub Adamowski, klarnecistki Milena Duda i Weronika Stasiak oraz trębacz Kamil Głąb. Bardzo dziękujemy

uczniom i nauczycielom szkoły za uświetnianie każdej naszej uroczystości.

 

 Po muzycznych prezentacjach Prof. dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego Anna Piotrowska wprowadziła nas w świat Romów

wykładem "Wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną".  Wykład był niezwykle ciekawy i znacząco

poszerzył naszą wiedzę o historii i kulturze Romów, a co za tym idzie właściwe postrzeganie tej mniejszości etnicznej.

 

Po wykładzie Prezes Wanda Balcerzak - Żółtowska poinformowała uczestników uroczystości, że poprzednia Pani

Prezes, Stanisława Błaut, laureatka Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w Dziedzinie Kultury przekazała

statuetkę naszemu uniwersytetowi jako symbol dziesięcioletniej współpracy. Serdecznie Pani Błaut dziękujemy i gratulujemy

nagrody.

 

Naszą uroczystość uświetniła śpiewaczka Wiktoria Bisztyga, która, przy akompaniamencie absolwenta krakowskiej Akademii

Muzycznej, kompozytora Pawła Pierzchały, zaśpiewała, radując nasze uszy i serca, znane pieśni oraz arie z oper i operetek. Bardzo

dziękujemy za tę duchową ucztę.

 

Życzenia dalszych sukcesów uniwersyteckich oraz gratulacje za dotychczasową pracę i zapał złożyli nam również starosta Józef

Tomal i przewodnicząca Małgorzta Jakubowska.

 

Na tym oficjalna część uroczystości została zakończona i Pani Prezes zaprosiła na poczęstunek. Spotkanie przy ciastku, kawie i

herbacie było radosne, pełne śmiechu i serdecznych rozmów. Wszyscy wspaniale czuliśmy się w cudownej atmosferze, a

włodarze starostwa i gminy prześcigali się w obietnicach współpracy i pomocy w działaniach uniwersytetu. Było

"gwarno i rojno".

Szczególne podziękowania za przygotowanie nieoficjalnej części uroczystości, w tym słodkich smakołyków, należą się koleżankom Janinie Lichoń, Wandzie Michalik,

Marii Wątorek, Annie Różyckiej, Barbarze Simon, Halinie Lisowskiej, Stanisławie Błaszak, Annie Mikołajczyk i Ewie Kozłowskiej.

Piękne jesienne bukiety, którymi obdarowano Panią Irzyk, Panią Profesor i Panią Bisztygę, były dziełem Zofii Choróbskiej.

Kolega Leszek Kula, profesjonalny fotograf, uwiecznił uroczystość na zdjęciach, które można obejrzeć na stronie fb uniwersytetu.

Cieszymy się, że kolejny rok uniwersytecki dostarczy nam nowej wiedzy, będzie dalej doskonalił umiejętności i fizyczną sprawność

oraz obfitował w ciekawe i serdeczne koleżeńskie spotkania.

 

                                                                                                                                            Ewa Kozłowska

 

Streszczenie wykładu

Wykład inauguracyjny wygłoszony przez dr Annę G. Piotrowską, prof. UJ z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowany był Wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną. Ukazywał on historię Romów w Europie oraz ich zaangażowanie w muzykę jako długotrwały proces. Po wyjaśnieniu skąd Romowie pochodzą, kiedy i w jaki sposób pojawili się w Europe, wytłumaczone zostało także pochodzenie rozmaitych określeń pod jakimi Romowie funkcjonowali w kulturze europejskiej. Następnie, omówione zostały typowe dla społeczności romskiej zajęcia, w tym wróżbiarstwo,  a także muzykowanie. Zwrócono uwagę na zmiany w nastawieniu do Romów, szczególnie w XVIII wieku, kiedy Romowie zaczęli być coraz bardziej i szerzej znani jako skrzypkowie i tworzyli własne kapele. Temat repertuaru kapel cygańskich był bogato ilustrowany przykładami muzycznymi. Podczas wykładu poruszono także kwestię naukowych opisów kultury Romów oraz problem definiowania w XIX wieku tzw. cygańskości. W sferze muzycznej, z jednej strony, Romowie pojawiali się jako bohaterowie oper, operetek, a z drugiej strony ich kapele muzyczne służyły jako wzór dla kompozytorów piszących w tzw. stylu węgierskim, utożsamianym (niesłusznie) ze stylem cygańskim za sprawą Franza Liszta. W ostatniej części wykładu zasygnalizowano jak obecnie, np. w Polsce, Romowie kultywują swoje tradycje muzyczne, chętnie prezentując je na forum publicznym.

                                                                                                                                              Anna Piotrowska

                                                                                                                                   

                                                                        

           W dniu 24 czerwca w grupie 22 osób udaliśmy się na ostatnią w tym roku szkolnym wycieczkę. Był to spacer z Kasinki Małej, dokąd dojechaliśmy autobusem, na górę Lubogoszcz. Z uwagi na ogromne upały, część osób nie czuła się na siłach, aby iść i w ostatniej chwili porezygnowały. Ale my - uczestnicy tej wyprawy na pewno nie żałujemy. Na górze jest duże schronisko z wieloletnimi tradycjami i sporą bazą noclegową. Skorzystaliśmy także z możliwości zjedzenia obiadu, a wcześniej zrobiliśmy przyjemny i niewyczerpujący spacer ścieżką edukacyjną po okolicy szczytu. Było miejsce do odpoczynku w cieniu drzew i wspaniały żywiczny zapach. Powrotna droga była dużo łatwiejsza mimo upału, bo z góry. Wróciliśmy do Dobczyc autokarem, zdrowo zmęczeni, ale zadowoleni z podjętego wysiłku.

            Wycieczki piesze dostosowane do możliwości i sił seniorów sa dobrą alternatywą spędzania czasu na świeżym powietrzu. Warto z nich korzystać.

                                                                     

                                                

          Obecny wygląd Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego Baza Szkoleniowo Wypoczynkowa Lubogoszcz

                                                                                                                                                                       Anna Płachta

      W pięknej scenerii, wśród lasów, w domku myśliwskim - Gizówka", spotkaliśmy się 8 czerwca 2021 r. aby podsumować całoroczną pracę Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach. Członkowie w głosowaniu jawnym powierzyli prowadzenie zebrania Włodzimierzowi  Żuławińskiemu, który przedstawił podany wcześniej do publicznej wiadomości porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie. Wybrano również sekretarza zebrania  panią Marię Płachta.

   W przygotowanej prezentacji prezes Stanisława Błaszak przedstawiła dokonania minionego roku.   Rok akademicki rozpoczął się 15 września wykładem inauguracyjnym "Nic nadzwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej". Wykład wygłosił dr hab. Michał Rusinek wieloletni sekretarz W. Szymborskiej,  krakowskiej poetki, laureatki nagrody Nobla. Wykładowca towarzyszył pani Wisławie w dziele tworzenia, podróżach, odbiorze nagrody Nobla, wreszcie w ostatnich chwilach życia.

   Kolejny wykład połączony z prezentacją własnej książki,  przeprowadziła p. E. Polończyk-Moskal . W książce pt. "Świece zgasiła wojna" pokazała dzieje dobczyckich Żydów w czasie wojny, oraz ich powojenne losy.  "O działalności samorządu" opowiedział słuchaczom  Burmistrz GiM Dobczyce Tomasz Suś  i był to ostatni wykład, gdzie mogliśmy się spotkać. Pandemia wróciła  kolejną falą, kolejne obostrzenia, pozamykane szkoły.  Siedem kolejnych, bardzo ciekawych wykładów, to wykłady online.  I tak:

 -byliśmy w Salzburgu i Wiedniu z p. Kamilą Wieczorek aby podróżować śladami Mozarta;

 -w grudniu poznawaliśmy tradycje bożonarodzeniowe a potem zwiedzaliśmy z nią  Węgry;

 -historię ogrodów  i dobroczynność roślin bogato ilustrowaną slajdami zaprezentowała p. Karolina Kudłacik;

 -ciekawą prezentację przedstawiła nam p. Urszula Kowalczuk - wielka miłośniczka koni, autorka książki "Język polski kuty na 4 kopyta", w której zebrała powiedzenia, przysłowia, określenia związane z końmi funkcjonujące do dziś.

W minionym roku byliśmy  w teatrze  na zabawnej komedii "Kogut w rosole" oraz pojechaliśmy na sztukę Antoniego Czechowa "Wujaszek Wania".  Mimo obostrzeń udało się zorganizować  kilka bardzo ciekawych wycieczek -  do Tarnowa, w Gorce i ostatnio do Złotego Potoku w północną część Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Oprócz wykładów były również zajęcia  z j. angielskiego,  gimnastyki, zajęć plastycznych.

Następnie, zebranym przedstawiono sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej,   przegłosowano  podjęte uchwały, w tym o udzieleniu absolutorium Zarządowi. Prowadzący  zebranie Włodzimierz Żuławiński  podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i zakończył zebranie. Na koniec  Prezes UTW, poinformowała, że UTW w Dobczycach przyjął zaproszenie Ogólnopolskiego  Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie, skupiające już 187 krajowych i polonijnych UTW. Jest realizatorem ogólnopolskich projektów wspierających logistycznie i finansowo UTW i organizacje senioralne.

 Wszystkim słuchaczom Zarząd UTW życzy wspaniałych wakacji i powrotu w zdrowiu z nowymi siłami na jesienne zajęcia.

  

 

                                                                   Teresa Michałowska             

 

 

     Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią teatry wznowiły swoje występy, przy zachowanych środkach ostrożności.

    Wybraliśmy tym razem Teatr Ludowy a konkretnie kameralną Scenę Pod Ratuszem. Żartowaliśmy nawet, że przedpremierowy spektakl odbył się wyłącznie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach, gdyż poza nami na widowni  było tylko kilka osób. Czuliśmy się swobodnie i bezpiecznie.

    W tym dniu na scenie wystawiony był ?Wujaszek Wania? Antoniego Czechowa. Dramat o nastroju z lekka melancholijnym, tęsknym,  podkreślający że można przejść przez życie bez zaznania  radości.  W ?Wujaszku Wani? wszystkie postacie są na swój sposób nieszczęśliwe, niezależnie od wieku, pozycji społecznej, zawodu, czy statusu materialnego. Niektórzy próbują z tym walczyć,  inni się poddają i pogrążają w smutku i bezradności. Dziewięć osób w sztuce, a tak wiele barw, choć smutnych w większości - niezadowolenie, narzekanie, niespełnienie, zawiedzione nadzieje, pracowitość, przyzwyczajenie do tradycji, nostalgia za przeszłością, rozważania o niszczącej naturze człowieka ,lenistwo,  przemijanie - naprawdę można  wymieniać i każdy znalazłby coś dla siebie. Autor chce nas przestrzec przed marnowaniem życia. Jego rozwiązaniem na przygnębienie jest praca i działanie . I w tym przekazie autor ma rację -  nic się nie zmieniło w ciągu ostatnich 100 latach, dlatego Czechow jest nadal aktualny. W sztuce mocno zaznaczony jest wątek ekologiczny.

   ?Wujaszek Wania? to wielki dramat o świadomości człowieka. Doskonale ukazuje  psychologiczne portrety  postaci,  ich niespełnione i nietrafne wybory, które  rzutują na całe ich życie. Piękne to a zarazem smutne.

    Sztukę wyreżyserowała Małgorzata Bogajewska absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, od 2016 roku jest dyrektorem Teatru Ludowego w Krakowie. Z dramatem doskonale poradzili sobie aktorzy. Na szczególne  wyróżnienie zasługuje Maja Pankiewicz odtwórczyni roli  Soni córki profesora z pierwszego małżeństwa. Dodatkową atrakcją po spektaklu  był spacer po Rynku Krakowskim. Długo musieliśmy czekać żeby zobaczyć tętniące życiem ogródki restauracyjne i kawiarniane posłuchać grających w nich orkiestr oraz ulicznych muzyków.  Po dość smutnej i refleksyjnej sztuce to nam było potrzeba. 

2 czerwca 2021

                                                                                                                                         Stanisława Błaszak

         W dniu 25 maja udaliśmy się pod kierunkiem przewodnika na wycieczkę szlakiem zabytków historycznych (zamki warowne) i krajobrazowych. Zaczęliśmy od Pustyni Siedleckiej, powstałej na skutek działań lodowca. Pozostałości w postaci piaszczystych połaci i wzniesień można podziwiać do dnia dzisiejszego. Pustynia znajduje się w gminie Janów i leży na szlaku 22 warowni obronnych zwanych Szlakiem Orlich Gniazd (od Krakowa do Częstochowy).

          Tereny Jury słyną z jaskiń, których jest tutaj najwięcej. W części północnej są one bardzo niebezpieczne i raczej niedostępne do zwiedzania, np. Jaskinia Niedźwiedzia czy Wierna (najdłuższa w Jurze -1200 m). Mogliśmy jedynie zobaczyć niektóre z nich  u wylotu. Wizytówką tej części Jury jest Brama Twardowskiego, z którą związana jest legenda o znanym czarnoksiężniku. Natomiast w części południowej wiele jaskiń jest dostępnych dla turystów, np. Grota Łokietka czy Jaskinia Wierzchowska. Tam też zimują nietoperze, których stwierdzono 17 gatunków z 27 żyjących na terenie Polski.

        Skały na terenie Jury, których jest bardzo wiele i mają ciekawe kształty, zbudowane są m.in. z kamienia zwanego szkarłupień, który się nie lasuje i miał zastosowanie w budownictwie. Jura jest siedliskiem  roślin endemicznych takich jak przytulia olsztyńska i warzucha polska (nigdzie indziej ich nie spotkamy).

        Ruiny zamku w Olsztynie - największego powierzchniowo na szlaku Orlich Gniazd robią imponujące wrażenie. Usadowiony  na wzgórzach składał się z zamku górnego i 2 podzamczy. Powstał w XIV wieku, rozbudowany został przez Kazimierza Wlk. Związanych z nim jest wiele legend. Na terenie gminy Olsztyn utworzono 2 rezerwaty przyrody: Sokole Góry i Zielona Góra.

       Gmina Janów związana jest z Zygmuntem Krasińskim o i hrabią Raczyńskim. Poeta mieszkał w Złoty Potoku krótko, ale pozostał po nim dworek i wiele miejsc nazwanych przez niego, np. staw Irydion czy Gorzkich Łez. Do prawdziwego rozkwitu doprowadził Złoty Potok hr. Edward Raczyński budując zespół parkowo - pałacowy i stawy hodowlane pstrąga na rzece Wiercicy. Rozwinął jego dzieło syn Maciej, budując elektrownię wodną na Złotym Potoku. Działała również stadnina koni islandskich Wiking. Raczyński mieszkał w pałacu do II wojny światowej. Po wojnie była tam szkoła rolnicza a obecnie należy do Skarbu Państwa - niedostępny do zwiedzania.

       W Janowie znajduje się najstarsza pstrągarnia, gdzie hoduje się pstrągi dostarczane do okolicznych restauracji. Mieliśmy okazję także ich skosztować. Park krajobrazowy w gminie Janów przyciąga turystów licznymi atrakcjami takimi jak Święto Pstrąga, Jurajskie Lato Filmowe, Balonowe Mistrzostwa Polski a także pięknymi trasami spacerowymi i rowerowymi w rezerwacie krajobrazowym Parkowe.

       Ciekawostką tej części Jury jest podziemne Morze Jurajskie znajdujące się 150 m pod powierzchnią. W czasie obfitych opadów pokazują się stawy i źródła okresowe zwane źródłami zdarzeń.

      Oprócz ruin zamku w Olsztynie widzieliśmy także pozostałości twierdzy Ostrężnik zwanej zamkiem zbójnickim, z którym wiążą się legendy skarbców i ciężkich więziennych lochów z wymyślnymi torturami.

       W czasie tej wycieczki, mimo nie zawsze sprzyjającej pogody, mieliśmy okazję podziwiać piękno przyrody w wiosennym rozkwicie i poznać wydarzenia historyczne, również związane z II wojną światową. Nie sposób wszystko opisać w tej notatce, ale z pewnością była to bardzo wartościowa  wycieczka pod względem edukacyjnym, a przewodnik spisał się wspaniale. Warto wrócić kiedyś w te strony korzystając z atrakcji oferowanych w Złotym Potoku i okolicy.

  

        Przed Bramą Twardowskiego                              Ruiny Zamku w Olsztynie.                           Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku.

                                                                                                                                                                            /Więcej zdjęć w zakładce Galeria/

                                                                                                                                                                                       Anna Płachta