Matka w sztuce


                                30 kwietnia br. wysłuchaliśmy wykładu Pani Adrianny Gajdziszewskiej- rzeźbiarki i edukatorki sztuki nt. matki w sztuce. Mieliśmy okazję dowiedzieć się o wielu artystycznych obliczach matki na przestrzeni lat, wieków a nawet er. Już z paleozoiku bowiem pochodzą figurki Wenus, których przeznaczenie wprawdzie nie jest do końca jasne, ale wszystkie one podkreślały cechy kobiecej płodności (duże piersi, szerokie biodra).

                                A więc mamy pierwsze odniesienie – MATKA - KOBIETA DAJĄCA ŻYCIE. Tak było w paleozoiku, ale i w czasach fenickich (VI-IV w p.n.e.), z których pochodzą figurki kobiet z wyraźnie zaznaczonym ciążowym brzuchem. Tak było też w średniowieczu i w erze nowożytnej. Ciąża była wtedy tematem tabu, a więc stosowano pewne niedomówienia. W sztuce malarskiej sprowadzało się to do delikatnego podkreślania brzucha, czy też stosowania symboli wskazujących na przyszłe macierzyństwo.

Bracia van Eyck w Ołtarzu Gandawskim (1432r.) bardzo realistycznie pokazują nagą Ewę w ciąży podkreślając jej rolę jako matki wszystkich ludzi. W 1511 roku na obrazie „Spotkanie Marii z Elżbietą” austriacki malarz Marx Reichlich przedstawił dwie kobiety –przyszłe matki- Elżbietę noszącą w łonie Jana oraz Marię –Matkę Jezusa. Co ciekawe, w ich brzuchach widać malutkie postaci dzieci. Nawet w najsłynniejszym obrazie Leonarda da Vinci „Mona Lisa” można doszukać się elementów przyszłego macierzyństwa. Uwieczniona na tym portrecie z 1503 roku Lisa Gherardini ma nienaturalnie odsunięte od brzucha ręce co ma sugerować ciążę. Podobnych podtekstów doszukują się znawcy sztuki w obrazie Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem”. W tym przypadku ciążowy brzuch ma maskować właśnie gronostaj. Dociekliwi mogą sami zweryfikować tę teorię, bo obraz znajduje się w Krakowie w Muzeum Czartoryskich.

Bez podtekstów przedstawił natomiast kobiety brzemienne Xawery Dunikowski. I rozpętała się burza. A mówimy w tym przypadku o roku 1906, a więc kobiecy brzuch nie powinien już chyba budzić takich emocji. Skąd więc to powszechne oburzenie? Czyżby dalej uważano, że dzieci znajduje się w kapuście lub przynoszą je bociany?

                                I drugie odniesienie - KOBIETA MATKA, którą pięknie pokazuje piękna gotycka rzeźba Madonny z Krużlowej (też do zobaczenia w Krakowie w Muzeum Erazma Ciołka). Leonardo da Vinci w obrazie „Święta Anna Samotrzeć” ukazał macierzyństwo w trzech pokoleniach: świętą Annę trzymającą na kolanach swoją córkę Marię, która z kolei schyla się podtrzymując (czy próbując złapać) dzieciątko Jezus.

                                MATKA – KOBIETA CZUŁA. Czułość kobiecą doskonale oddaje w swoich pracach Stanisław Wyspiański. Secesyjna, miękka i elegancka linia idealnie współgra z czułością karmiącej kobiety –żony artysty („Macierzyństwo” 1905r. MN w Krakowie).

Inny przykład matki czułej możemy zobaczyć w „Macierzyństwie” Paula Gauguin z jego okresu tahitańskiego. Tu również mamy bardzo realistycznie przedstawioną kobietę karmiącą w bliskości z polinezyjską przyrodą.

                                Ale matka to nie tylko czułości. To również surowość, choć z tą w sztuce zdecydowanie rzadziej się spotykamy. Przykładem MATKI KOBIETY SUROWEJ jest surrealistyczny obraz z 1926 roku niemieckiego artysty Maxa Ernsta zatytułowany „Madonna karcąca Dzieciątko w obecności trzech świadków”. Częściej mamy do czynienia z wizerunkiem MATKI OPIEKUŃCZEJ. Taka właśnie jest matka na obrazie Olgi Boznańskiej „Matka z dzieckiem” (1893r.) Symbolem opiekuńczej matki są również pajęcze konstrukcje „Maman” (2002r) amerykańskiej rzeźbiarki Louise Bourgeois. A w dość dosłowny sposób traktują tę opiekuńczość Madonny Szafkowe, otwierane rzeźby, które pod płaszczem chronią zarówno Chrystusa jak i ludzi.

                                Często motywem prac artystów jest MATKA UTRACONA. Namacalny wprost ból po stracie matki widać na obrazie Aleksandra Kotsisa z 1876r. „Matula pomarli”. Trudniej zinterpretować obrazy Andrzeja Wróblewskiego, który tę utratę odnosi często do czasów wojny i przedstawia ją w sposób symboliczny.

Ale to nie tylko artysta cierpi po stracie matki. Cierpią również matki po stracie dzieci. Symbolem MATKI –KOBIETY CIERPIĄCEJ stała się Pieta- wizerunek matki Bożej trzymającej na kolanach ciało Chrystusa. Najbardziej znana to oczywiście watykańska Pieta Michała Anioła. My na wykładzie mieliśmy okazję zobaczyć zdjęcie gotyckiej Piety z Lubiąża.

Przykładem kobiety samotnej, kobiety cierpiącej po stracie dziecka (poronienie) jest obraz z 1932 roku meksykańskiej malarki Fridy Kahlo „Henry Ford Hospital”. Mimo wielkiej determinacji nie było jej dane być matką , a swój ból i cierpienie przenosiła na płótno.

                                 MATKA ARTYSTY. Artyści bardzo często podkreślali w sztuce swoją więź z matką. Tak uczynił James McNeill Whistler (1871 r. „Matka Whistlera”), Henryk Siemiradzki (1887r. „Portret matki artysty). Tak czynił Picasso, Witkacy, van Gogh, Durer i wielu innych. Współcześni artyści przedstawiają często dzisiejszą kobietę- matkę jako osobę obarczoną wieloma obowiązkami, wyzwaniami, ale wciąż jako osobę najważniejszą w życiu człowieka.


                                                                                                           Barbara Simon

Olkusz – Srebrne Miasto.

 

          Wczesnym rankiem, 11 kwietnia wyruszyliśmy autokarem na wycieczkę

do Olkusza. Najstarsze wzmianki o samym Olkuszu datowane są na 1257

rok za panowania Bolesława Wstydliwego. Udokumentowane źródła

wskazują, że w 1299 roku Olkusz miał prawa miejskie. Miasto to jest

kolebką polskiego górnictwa kruszcowego. Badania archeologiczne

wskazują, że górnictwo i hutnictwo ołowiu oraz srebra

funkcjonowało na terenach Olkusza już w XI w.

          Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Bazyliki Mniejszej św. Andrzeja Apostoła.

Strzelista , gotycka bryła kościoła od wieków góruje nad miastem. Choć

pierwsza wzmianka o świątyni datowana jest na 1317 rok, to najstarsza jej

część, obecne prezbiterium, została wzniesiona w stylu późnoromańskim w

XIII wieku. Za panowania Kazimierza Wielkiego kościół został rozbudowany

w stylu gotyckim. Pod koniec XVIII w. obok kościoła wybudowano kaplicę

św. Jana Kantego, a obok świątyni w 1913 roku wzniesiono wysoką (63 m)

neogotycką dzwonnicę.

           Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest XV wieczny gotycki ołtarz,

Poliptyk Olkuski, dzieło Jana Wielkiego i Stanisława Starego. W jego

skrzydłach znajduje się 16 obrazów, scen z życia Matki Boskiej, św. Anny i

Zbawiciela. Niestety, nie mogliśmy zobaczyć poliptyku w całości - był

zamknięty i można było podziwiać tylko sceny męczeństwa Chrystusa. Do

najcenniejszych zbytków świątyni należą też późnorenesansowe organy,

dzieło Hansa Hummla , wybitnego organomistrza niemieckiego. Organy

przedstawiają szczególną wartość, zachował się bowiem oryginalny

mechanizm i znaczna większość z 1776 piszczałek. Ten wspaniały

instrument zrobił na nas ogromne wrażenie, tak jak cała świątynia, w której

podziwialiśmy mistrzostwo budowniczych, artystów i trwałość ich dzieła,

które przetrwało wieki. W świątyni można też podziwiać pamiątki górniczej

przeszłości Olkusza - XVI - wieczną chrzcielnicę w kształcie romańskiego

kielicha odlaną z olkuskiego ołowiu oraz półtorametrowej wysokości

srebrny Krzyż Gwarków znajdujący się w kaplicy św. Anny.

          Sercem Olkusza jest rynek w kształcie prostokąta - jeden z największych

w południowej Polsce. Na środku rynku wznosił się od XIV w. gotycki ratusz,

rozebrany w XIX w. W południowej pierzei znajduje się klasycystyczny

budynek dawnego starostwa, wybudowany w miejscu średniowiecznego

sądu górniczego i królewskiej mennicy. O rynku i otaczających go

urokliwych kamieniczkach ciekawie opowiadał sympatyczny przewodnik.

Zwrócił naszą uwagę na gotyckie i renesansowe portale oraz kamienne

gmerki, czyli herby olkuskich mieszczan, wmurowane w ściany kamienic.

          Pod wieloma kamienicami rozciągają się gotyckie piwnice. Niektóre z nich

mają trzy kondygnacje i kilkanaście metrów głębokości. W

osiemnastu miejscach Starówki ustawione są rzeźby z brązu olkuskich

gwarków, czyli górników, tworzące Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich. Każda

z rzeźb jest inna i niesie inną historię. Nie ukrywam, że byłam zaskoczona

legendarną genezą powiedzenia " Baba z wozu, koniom lżej", którą

przytoczył nasz przewodnik. Otóż powiedzenie związane jest z rzeką Babą,

nad którą leży Olkusz. Legenda głosi, że diabły zaniepokojone górniczą

penetracją ziemi i zagrożeniem dla skarbów i piekła, namówiły rzekę, by

zalała kopalnie. I tak się stało.

           Historię Olkusza poznaliśmy w niezwykłym, fascynującym i kryjącym

prawdziwe skarby miejscu - Podziemnym Olkuszu. Oprawadzani przez

profesjonalną, młodą przewodniczkę mogliśmy zobaczyć astrolabium,

własność niegdyś słynnego astronoma i astrologa Marcina Bylic, poznać

historię ratusza, dzięki przestrzennej makiecie zobaczyć Olkusz z przełomu

XVI i XVII w., obejrzeć znaleziska archeologiczne. Poznaliśmy górnicze i

hutnicze tradycje Olkusza, a także działanie dawnych kopalni - mogliśmy

sami wprawiać w ruch modele historycznych urządzeń. W zachwyt

wprawiła nas "Srebrna komnata" z repliką Srebrnego Krzyża Gwarków

Olkuskich.

 

          Wszystkich, którzy nie byli w Muzeum Twórczości Władysława

Wołkowskiego, namawiam do wizyty w tym miejscu. My mieliśmy tę

możliwość. Ten artysta, (1902 - 1986) nazywany "Michałem Aniołem od

Wikliny", tworzył wiklinowe cuda. Zachwycaliśmy się zarówno niesamowitą

formą jak i precyzyjnym wykonaniem krzeseł, foteli i innych mebli, a także

wiklinowych dzieł związanych z historią i literaturą. Prace Władysława

Wołkowskiego doceniał cały świat, o czym świadczą liczne międzynarodowe

nagrody. Eksponowane w muzeum dzieła trzeba po prostu zobaczyć. Opisać

się ich nie da.

          Ostatnim zwiedzanym przez nas obiektem w Olkuszu było Muzeum

Regionalne PTTK mieszczące się w zabytkowej kamienicy "Batorówka".

Stworzyli je olkuscy społecznicy i nadal jest przez nich społecznie

prowadzone. Ciekawymi eksponatami muzeum są miecz katowski,

kamienny gmerk czyli herb mieszczański, bogata kolekcja archeologiczna. W

dziale etnograficznym oglądaliśmy przedmioty codziennego użytku, które

sami pamiętamy z dzieciństwa jak żelazka z duszą czy

tary do prania. Bogaty był także zbiór dawnych narzędzi i wyposażenia

domu.

          Kolejnym przystankiem naszej historyczno - poznawczej wyprawy były

ruiny Zamku Rabsztyn. Jego historia kryje wiele tajemnic, a dzieje są

burzliwe. Dzięki przewodniczce poznaliśmy te najważniejsze. Nazwa

wywodzi się z niemieckiego "Rabenstein" i oznacza "Kruczą Skałę". Został

wybudowany jako warownia w okresie rozbicia dzielnicowego. Jego

poczatki to XIII wiek. Na szczycie wapiennej skały powstał zamek górny z

kamienną wieżą obronną. Za czasów Kazimierza Wielkiego został

wzmocniony. W XIV wieku powstał zamek średni a w XV

przeprowadzono jego częściowy remont i wykopano studnię. Właścicieli

miał kilku, jednym z nich był starosta Andrzej Tęczyński zamordowany przez

mieszczan krakowskich za znieważenie płatnerza. W XVI wieku rozpoczęła

się, zakończona w wieku XVII, przebudowa zamku w rezydencję magnacką.

W 1657 roku zamek został spalony przez Szwedów. Obecnie jest własnością

gminy Olkusz, której władze przeprowadziły wiele prac zabezpieczających

i rekonstrukcyjnych. Co roku na przełomie czerwca i lipca odbywają się pod

zamkiem turnieje rycerskie,  a pod koniec września Juromania. Ze szczytu

ruin mogliśmy podziwiać rozległą panoramę, a ponieważ pogoda nam

sprzyjała, widok był imponujący.

          W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze na Pustyni Błędowskiej i

bez przeszkód zmęczeni, ale pełni wrażeń i różnorodnej wiedzy wróciliśmy

do naszych Dobczyc. Wycieczka była bardzo interesująca. Niedaleki Olkusz i

tyle w nim ciekawych miejsc i zadziwiających historii. Kolejny dowód

na to, że tego, co wspaniałe, niekoniecznie trzeba szukać daleko. Jestem

pewna, że dla każdego z nas wartością dodaną wspólnych wyjazdów jest

bycie ze sobą, rozmowy, towarzyszący dobry humor i koleżeńska

serdeczność. Dlatego w imieniu wszystkich dziękuję naszej

koleżance Renacie Chitry za organizację i prowadzenie wycieczki

oraz, jak zawsze ogarniającej sprawy towarzyszące organizacji, Teresie

Michałowskiej. Spiritus movens wszystkich działań jest nasza Prezes.

Dziękujemy, że możemy korzystać z tego, co oferuje nasz uniwersytet.

 

              Ewa Kozłowska

Fakty i mity o zmianach klimatycznych

 

              9 kwietnia br. wysłuchaliśmy arcyciekawego wykładu p. dr Andrzeja

Fiertaka nt. zmian klimatycznych. Prelegent rozprawił się z wieloma stereotypami

funkcjonującymi w przestrzeni publicznej. Przedstawił też fakty, które każdemu powinny dać

wiele do myślenia. Ale po kolei.

              Nie da się ukryć, że temat globalnego ocieplenia stał się przedmiotem

dywagacji ideologicznych i politycznych. Każdy czuje się zobowiązany do zabrania głosu w tej

sprawie. Jedni twierdzą, że zmiany klimatyczne były, są i będą i nie ma się co przejmować.

Inni, że to wielki problem, który wywołała działalność człowieka. A jak jest naprawdę?

              Żyjemy w okresie wielkiego wzrostu: eksploatacyjnego, gospodarczego,

demograficznego. Dotyczy to zarówno krajów wysokorozwiniętych jak i tych biedniejszych,

które mają dużo surowców kopalnych. U nich energia jest po prostu tania i nikomu nie chce

się w związku z tym oszczędzać. A skoro jest duże zużycie surowców energetycznych to

automatycznie rośnie globalna emisja CO 2. Proces ten został trochę ograniczony w czasie

pandemii (transport), ale obecnie znów nie ma żadnych zahamowań. Najgorsze w tym

wszystkim jest to, że np. w Polsce aż 50% wyprodukowanej energii bezsensownie tracimy! A

to już nie przelewki, bo taka bezpowrotnie zmarnowana energia nie służy w żaden sposób

rozwojowi, a dwutlenek węgla i tak uwalnia. Na dodatek wyprodukowane przez człowieka

gazy cieplarniane w całości uwalniane są do atmosfery. Gazy cieplarniane produkowane są

również ( i to w znacząco większej ilości niż przez człowieka) przez rośliny i oceany. Jednak

zarówno rośliny, jak i oceany chłoną ponownie te gazy. I to z nawiązką! Niestety ta nawiązka

nie równoważy naszej produkcji. Równowaga została w środowisku zachwiana przez czynniki

antropogeniczne.

              Warstwa gazów cieplarnianych się zwiększa, rośnie temperatura.

Obecnie Ziemia jest cieplejsza o 1,2 0 C w stosunku do ery przedprzemysłowej. O

ogrzewającym się Świecie świadczy wiele oznak:

- rośnie temperatura powietrza,

- topnieją lodowce,

- jest coraz mniej śniegu,

- podnosi się poziom oceanów,

- granice zasięgu gatunków roślin przesuwają się w kierunku biegunów,

- zwierzęta migrują,

- zwiększa się wilgotność powietrza,

- coraz mniej tlenu w powietrzu, a więcej węgla z paliw kopalnych.

Mamy efekt sprzężenia klimatycznego: im cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej. Im

więcej pary wodnej- tym więcej gazów cieplarnianych. Oczywiście zmiany klimatu to nie

jakaś wyjątkowa sytuacja. Klimat zmieniał się zawsze. Wszystko dobrze, ale kiedyś zmiany nie

następowały w tak zatrważającym tempie. I były spowodowane czynnikami

środowiskowymi. Najbardziej nam bliskie masowe wymieranie gatunków miało miejsce ok.

66 mln lat temu (wymieranie kredowe). Pewnie, że można uznać, iż najgorsze przyjdzie nie

za naszego życia. Ostatecznie jesteśmy już seniorami. Ale czy możemy sobie pozwolić na

postawę „ po nas choćby potop”? Gdzie nasza odpowiedzialność za to co robimy i co po

sobie zostawiamy.

              Zaufajmy naukowcom. Oni badają skrupulatnie zjawiska

zachodzących zmian, wskazują sposoby zaradzenia złu. Czy wolno nam dopuścić, aby

interesy polityczne wzięły górę nad głosami rozsądku? Toczy się nie tylko walka z

ociepleniem klimatu, toczy się walka o umysły! Nie poddajmy się manipulacjom,

twierdzeniom pseudoekspertów, którzy niejednokrotnie wygłaszają nieprawdziwe sądy,

uogólniają, mieszają pojęcia. Słuchajmy ekspertów i ufajmy badaniom. Międzyrządowy

Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), czyli naczelna organizacja raportująca zmiany klimatu i 99%

naukowców są zgodni, że zmiany klimatu mają przyczyny antropogeniczne. Tym samym

człowiek sam podcina gałąź, na której siedzi. Im będzie cieplej- tym gorsze plonowanie roślin,

tym mniej wody, tym więcej zjawisk ekstremalnych. Zmiany klimatu są faktem i nie ma co z

tym dyskutować. Trzeba wziąć się do roboty. To co możemy już teraz to skończyć z betonozą,

z marnotrawieniem wody i energii. Jednym słowem pozostawić po sobie jak najmniejszy ślad

węglowy. Póki co każdy z nas produkuje 5 ton CO 2 rocznie. Dużo! Za dużo! Nie mówmy zatem

o teoriach spiskowych, ale działajmy tu i teraz, tyle ile możemy. Dla siebie i dla naszych

wnuków.

                                                                                Barbara Simon

 

 

Grzyby lecznicze - właściwości, gatunki i stosowanie

 

        W dniu 26.03. wysłuchaliśmy wykładu dr inż. Piotra Zięby nt. grzybów. Wykładowcę spotkaliśmy wcześniej, gdy był pracownikiem UR w Krakowie, gdzie zajmował się tematyką grzybów. Obecnie zajmuje się prowadzeniem farmy grzybowej w gospodarstwie rolnym, która wytwarza grzybnie do uprawy domowej. Mieliśmy okazję zobaczyć taką grzybnię.

       Dr Zięba  przedstawił nowy trend wykorzystywania grzybów w leczeniu i profilaktyce wielu chorób zwłaszcza cywilizacyjnych, zwany mykofarmacją.

      Kolejno opisał była historię wykorzystywania grzybów przez człowieka, w szczególności tych o działaniu psychoaktywnym. Okazuje się, że dziś nawet te grzyby znajdują zastosowanie lecznicze, np. grzyby halucynogenne w leczeniu depresji lekoopornych. 

     Historia wykorzystania grzybów w leczeniu stosowana była w Chinach, gdzie tradycja leczenia grzybami sięga kilku tysięcy lat a jeden z gatunków – Reishi – lakownica żółtawa – jest uważany za ważny produkt leczniczy, gdyż  jego działanie potwierdza dzisiejsza zachodnia nauka. Czasy najnowsze w leczeniu grzybami to ponad 700 gatunków o potwierdzonych badaniami właściwościach prozdrowotnych, coraz liczniejsze badania kliniczne oraz pierwsze leki, które wykorzystuje się jako adiuwanty (zwiększają skuteczność działania) w terapiach nowotworowych. Przed lekami bazującymi na grzybach jest  jeszcze długa droga, gdyż są  problemy z różnymi rodzajami surowców i metod ich ekstrakcji czy też nieznane interakcje z lekami. 

     W kolejnych slajdach wykładowca opisał działanie prozdrowotne β glukanów, które są uważane za jedną z najważniejszych substancji aktywnych w grzybach. Działają immunostymulująco na człowieka, wprowadzając równowagę w organizmie człowieka.

      Grzyby zawierają wiele znanych tylko naukowcom związków: glukanów, terpenoidów, serotoniny i tryptofanu, które to terminy niewiele mówią laikom, jakimi zapewne jesteśmy. Najważniejsze, że badania trwają i możemy się spodziewać nowych preparatów na bazie grzybów.  Ważną substancją zawartą w grzybach, w tym popularnym boczniaku, jest lowastatyna – potwierdzono, że osoby regularnie spożywające ten gatunek grzyba mają niższą zawartość cholesterolu a ich gospodarka lipidowa stabilizuje się. 

     Można mówić także o przeciwdepresyjnym efekcie spożywania grzybów. Prezentowane badania naukowe pokazują, że grzyby są bardzo dobrym źródłem witamin z grup B a także wielu związków mineralnych a nawet złota koloidalnego. 

      Wykładowca opisał i pokazał slajdy niektórych gatunków grzybów leczniczych m.in.  soplówkę jeżowatą, maczużnika bojowego  i chińskiego, pniarka brzozowego, lakownicę żółtawą, wrośniaka różnobarwnego. 

   Zbierane przez nas grzyby leśne warto spożywać świeże a także przetworzone i suszone. Przed suszeniem zasadniczym należy zostawić na kilka godzin kapelusze grzybów na słońcu, aby zgromadziły witaminę D3. Dobrym sposobem konserwacji jest mrożenie grzybów. 

    Grzyby są produktem zdrowym, wartościowym i wbrew obiegowym opiniom lekkostrawnym. Można je podawać dzieciom. Dzisiejsze zalecenia dietetyczne to regularne spożywanie grzybów – nawet 100-200 gramów dziennie. Termiczne przetwarzanie nie ma na ogół negatywnego wpływu a nawet może mieć pozytywny – grzybowe zupy, nawet z popularnych pieczarek są jednym z lepszych sposobów korzystania z leczniczych właściwości grzybów. Dla osób nie lubiących smaku grzybów, na rynku dostępne są suplementy diety z ekstraktami z owocników – w formie proszków, tabletek czy ekstraktów alkoholowo-wodnych. 

    Pan dr Piotr Zięba z dużym entuzjazmem zachęcał nas do jedzenia potraw z grzybami dla zdrowia i pozytywnych doznań smakowych.

    Dziękujemy za ciekawy i edukacyjny wykład.

 

                                                                                                     Anna Płachta

 

 

Seniorzy pełni zdrowia, mądrości i wigoru”


          Taki właśnie tytuł nosił wykład wygłoszony w dniu 19 marca br. dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach przez Panią dr Wandę Matras-Mastalerz.

          Zaczęło się bardzo optymistycznie. Patrząc z perspektywy naszego wieku nie jesteśmy znowu tacy leciwi. Okazuje się bowiem, że po 50-tce człowiek dalej jest młody. Tyle, że młody bez przesady. Wg mnie to zdecydowanie lepsze niż być przesadnie młodym (przed 25 rokiem życia), kiedy nasza kora nowa, czyli najbardziej zewnętrzna warstwa mózgu jest wciąż niedojrzała, a więc niedojrzałe są również nasze reakcje.

          W ogóle o wieku senioralnym możemy mówić od 60 roku życia. Przy tym wiek 60-70 lat to tzw. „wczesny senior”, 70-80 lat to „środkowy senior”, a po 80 roku życia mamy do czynienia z długowiecznością. To klasyfikacja Unii Europejskiej.

          Bez względu na klasyfikacje, najważniejsze, aby ten wiek senioralny przeżyć w zdrowiu, czyli wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w stanie pełnego fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego dobrostanu. Tylko jak cieszyć się życiem jeśli tu nas boli, tam nas strzyka? Otóż nie dawać się! Do pomocy mamy takich doktorów jak: ruch, intelekt, dieta, oddech, sen, relaks… A wszystkim zawiaduje nasz mózg, który rozwija się, gdy próbujemy nowych rzeczy. I nie tylko próbujemy, ale cieszymy się tymi nowymi wyzwaniami. Nie ma dla mózgu nic gorszego niż stagnacja, stanie w miejscu. Nasza aktywność sprawia, że w mózgu przyrastają nowe połączenia neuronów. Ale o mózg trzeba zadbać, trzeba go odpowiednio karmić. Długoletnie badania, w których brała udział również nasza Wykładowczyni, wykazały, że najdłużej żyją ludzie mieszkający nad morzami i oceanami: na Sardynii, Kostaryce, Ikarii, Okinawie. Dzieje się tak z prostego powodu. Dla długowieczności kolosalne znaczenie ma nasz styl życia. Geny, które jeszcze nie tak dawno uważano za główny czynnik długowieczności stanowią zaledwie 10 % tego procesu. A zatem jakie czynniki mają wpływ na długie życie tych wyspiarskich społeczności?

Są to:

- czyste powietrze (nad morzem z reguły wieje, więc jest stała wymiana powietrza),

- brak przemysłu (znów czynnik środowiskowy),

- tereny lekko górzyste ( Dobczyce mogłyby spełnić akurat to kryterium),

- dieta (jedzą proste, przez siebie wyprodukowane jedzenie).

Pewnie, że nie na wszystkie te czynniki mamy wpływ, nie przeprowadzimy się przecież zbiorowo na wyspy, ale niektóre zależą tylko od nas.

          Przede wszystkim ruszajmy się. Doskonały jest tu nordic walking, w trakcie którego wykonujemy ruchy naprzemienne, aktywując prawą (profesorską) i lewą (artystyczną) półkulę mózgu. Po drugie - liczmy kalorie. Nie dajmy się podpuszczać gadziemu mózgowi, tej najstarszej ewolucyjnie (stąd nazwa gadzi) części mózgu, który nakłania nas m.in. do jedzenia na zapas. Musimy kontrolować ile i co jemy, bo informacja, że już dość płynie z gadziego mózgu do decyzyjnej kory nowej aż 20 minut! A ile przez ten czas można zjeść bez potrzeby! I po trzecie wykonujmy ćwiczenia umysłowe. U osób aktywnych fizycznie i intelektualnie powiększa się hipokamp, czyli ta struktura mózgu, która odpowiada za kreatywność. Natomiast jeśli hipokamp zanika, wzrasta poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. A to już zdecydowanie pogarsza nasz dobrostan, również komfort naszego snu. Wysoki poziom kortyzolu wpływa negatywnie na fazę snu głębokiego. Musimy się przed snem „odstresować”, bo inaczej będziemy się budzić w nocy i generalnie nie wyśpimy się.

A nasz mózg pracuje również w nocy, bez chwili odpoczynku. Pochłania przy tym aż 20% naszej dobowej energii. Stąd takie ważne jest zachowanie harmonii wszystkich czynników wpływających na poprawę naszego samopoczucia.

          A więc dbajmy o mózg na co dzień tak, abyśmy jak najlepiej wykorzystali czas, który jeszcze przed nami w dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. A jeśli zdarza się nam coś zapomnieć, to przespacerujmy to. Wtedy opadnie poziom kortyzolu, a nasza pamięć przestanie szwankować. Zgodnie bowiem z przytoczoną przez p. dr Matras sentencją Hipokratesa; „jak nogi zaczynają chodzić, to myśli zaczynają płynąć”.                                                                                                                          Barbara Simon